Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αναπομπών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 35/26-04-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 34/24-04-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 33/17-04-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 32/11-04-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 31/04-04-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 30/02-04-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 29/29-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
27-03-2018 27-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 28/27-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 26/21-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 27/21-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 24/15-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 25/15-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 23/14-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 20/14-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 22/14-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 21/14-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 19/13-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 18/12-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 17/09-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 16/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 9/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 14/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 15/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 12/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 13/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 10/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 11/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 7/05-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 8/05-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 5/05-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 6/05-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 4/27-02-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 2/27-02-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 3/27-02-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
25-01-2018 25-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 1/25-01-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: 3 / 10-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: 1 / 10-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: 2 / 10-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ