Κατάσταση δημοσιεύσεων

Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
31-01-2017 31-01-2017 ΦΕΚ Β΄181/27-01-2017 Καθορισμός της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο του Κράτους προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες.
01-03-2016 01-03-2016 Δ. ΟΡΓ.Α. 1026537 ΕΞ2016: Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ... Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Αιγίου, Καλαμάτας, Πύργου και Τρίπολης, καθώς και της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πατρών ως προς τις αρμοδιότητες που αφορούν στον έλεγχο και ...
25-07-2014 25-07-2014 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών... Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
28-04-2014 28-04-2014 Καθορισμός χρόνου έναρξης λειτουργίας της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε... Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης
11-03-2014 11-03-2014 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Γενικού ... Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης
06-03-2014 06-03-2014 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ Δ.Ο.Υ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ... ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ Δ.Ο.Υ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ.Ο.Υ. Α ΤΑΞΕΩΣ
06-03-2014 06-03-2014 Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν.4174/2013 Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν.4174/2013