Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 135/27.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 132/27.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 134/27.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 133/27.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 131/27.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 129/26.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 130/26.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 128/20.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 126/12.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 127/12.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-04-2018 05-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 125/05.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 123/02.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 124/02.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 122/02-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 120/29-3-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 121/29-3-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-03-2018 27-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 118/27-03-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-03-2018 27-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 119/27-3-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-03-2018 27-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 115/27-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-03-2018 27-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 117/27-03-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-03-2018 27-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 116/27.03.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 113/23-03-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 114/23-3-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 112/23-03-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 111/21.03.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 110/20-03-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 109/16-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 98/15.03.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99/15.03.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96/15-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97/15.03.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 107/15.03.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 108/15.03.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 105/15-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 106/15-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102/15-3-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104/15-3-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103/15-3-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 100/15.03.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 101/15-03-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93/9-3-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 95/09.03.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94/09.03.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92/02-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89/01-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91/1-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90/1-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88/01-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84/28-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85/28-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ