Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 173 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 172 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 173 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 171 / 4-7-2016 ΚΒΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 170 / 30-6-2016 ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.-ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
24-06-2016 24-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 168 / 24-6-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
24-06-2016 24-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 169 / 24-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Μ.Α.Π.
24-06-2016 24-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 168 / 24-6-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
24-06-2016 24-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 169 / 24-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Μ.Α.Π.
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 166 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 167 / 22-6-2016 ΦΠΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 164 / 22-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 165 / 22-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 161 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 163 / 22-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 162 / 22-6-2016 Φ.Π.Α.
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 166 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 167 / 22-6-2016 ΦΠΑ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 160 / 16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 157 / 13-6-2016 ΕΝΦΙΑ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 156 / 13-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 158 / 13-6-2016 ΦΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 153 / 10-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 152 / 10-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Ε.Ν.Φ.Ι.Α.
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 150 / 7-6-2016 ΦΠΑ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 151 / 7-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 147 / 6-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 149 / 6-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 148 / 6-6-2016 Φ.Π.Α.
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 146 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 145 / 2-6-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 144 / 2-6-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 143 / 2-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 138 / 1-6-2016 ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 135 / 1-6-2016 Κ.Β.Σ.
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 139 / 1-6-2016 ΦΠΑ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 142 / 1-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 141 / 1-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 140 / 1-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 135 / 1-6-2016 Κ.Β.Σ.
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 136 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Κ.Β.Σ.
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 134 / 31-5-2016 ΦΜΑΠ
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 133 / 31-5-2016 ΦΜΑΠ
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 132 / 31-5-2016 ΦΜΑΠ
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 131 / 31-5-2016 ΦΜΑΠ
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 130 / 31-5-2016 ΦΜΑΠ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 125 / 27-5-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 127 / 27-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 126 / 27-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 128/27.05.16 ΦΠΑ