Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Ανακοινώσεις-Νέα-Δελτία Τύπου RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-03-2018 01-06-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (πρώην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ) Πληροφορίες για την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τις αρμοδιότητές της.
18-05-2017 03-02-2017 Tεχνική υποστήριξη σε θέματα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (FATCA, CRS, DAC2) Tεχνική υποστήριξη σε θέματα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (FATCA, CRS, DAC2) Συμφωνία FATCA Ελλάδας-ΗΠΑ
08-05-2017 14-02-2017 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε.
10-04-2017 10-04-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΚΑΙ Α4... Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1054642 ΕΞ2017: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΚΑΙ Α4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
07-04-2017 07-04-2017 Συμβούλιο Διοίκησης Συμβούλιο Διοίκησης
07-04-2017 07-04-2017 Πρόσκληση για Προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπ.Δ/νσης Περιφερ.Χημικών Υπηρ.. ΔΔΑΔ Γ 1054101 ΕΞ2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης Περιφερειακών Χημικών Υ...
07-04-2017 07-04-2017 Πρόσκληση για θέση Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β΄του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π... ΔΔΑΔ Γ 1053639 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β΄ του Κέντρου Ελέγχου Φορο...
07-04-2017 07-04-2017 Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης ΔΟΥ Α’, Α’-Β’ ... ΔΔΑΔ Γ 1053635 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των ...
06-04-2017 06-04-2017 Πρόσκληση για θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας... ΔΔΑΔ Γ 1053069 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας της Γεν...
06-04-2017 06-04-2017 Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης Περιφερ. Υπηρεσιών Γεν.Δ/νσης... ΔΔΑΔ Γ 1053072 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνση...
06-04-2017 06-04-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (12 βιντεοπροβολείς και 12 οθόνες προβολής) για τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία με...
06-04-2017 06-04-2017 Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων επιπ.Τμήματος Δ/νσης Ελέγχων... ΔΔΑΔ Γ 1052510 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Ελέγχων, ...
06-04-2017 06-04-2017 Πρόσκληση για θέση Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού... ΔΔΑΔ Γ 1052318 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλα...
06-04-2017 06-04-2017 Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων επιπ.Τμήματος Δ/νσης Φορολογικής και Τελων... ΔΔΑΔ Γ 1052536 ΕΞ 2017/4-4-2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυν...
06-04-2017 06-04-2017 Πρόσκληση για θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Φορολογικής και Τελωνειακής... ΔΔΑΔ Γ 1052524 ΕΞ 2017/4-4-2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Φορολογικής και Τελωνειακ...
03-04-2017 03-04-2017 ΔΤ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/04/2017: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΘΕΤΗΣΗΣ
31-03-2017 31-03-2017 ΔΤ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΜΟΙΒΑΙΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/03/2017: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΜΟΙΒΑΙΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
31-03-2017 31-03-2017 Εγχειρίδιο διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού Εγχειρίδιο διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού
31-03-2017 31-03-2017 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/03/2017: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ
30-03-2017 30-03-2017 Πρόσκληση για θέσεις προϊσταμένων της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τη...
29-03-2017 29-03-2017 Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
29-03-2017 29-03-2017 Συμπλ. Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων επιπ. Τμήματος Γ.Δ.Ο.Υ ... Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικώ...
29-03-2017 29-03-2017 Πρόσκληση για θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας... ΔΔΑΔ Γ 1047511 ΕΞ 2017: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, της Γενι...
27-03-2017 27-03-2017 ΔΤ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ ΜΕ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δελτίο Τύπου 27/03/2017: Τακτική συνεργασία στην υπηρεσία του φορολογούμενου εγκαινίασαν ο Συνήγορος του Πολίτη και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
24-03-2017 24-03-2017 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/03/2017: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
23-03-2017 30-10-2014 Οργανoγράμματα Οργανόγραμμα Υπ. Οικονομικών (πλην ΓΓΔΕ) και οργανόγραμμα ΓΓΔΕ.
22-03-2017 22-03-2017 ΔΤ: ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΒ Δελτίο Τύπου 21/03/2017: ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΒ
17-03-2017 17-03-2017 Παρακολούθηση Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης 2017 Παρακολούθηση Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης 2017
14-03-2017 14-03-2017 ΔΤ: ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/03/2017: ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
13-03-2017 13-03-2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων επιγραφών... Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1036950 ΕΞ 2017: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων επιγραφών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Α...
10-03-2017 26-04-2016 Εκθέσεις για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων 2016 Εκθέσεις για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων 2016
10-03-2017 10-03-2017 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
10-03-2017 10-03-2017 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΑΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΑΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΤ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΣΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/03/2017: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΣΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
03-03-2017 03-03-2017 Πρόσκληση για συμπλήρωση Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών σε θέματα Βεβαίωσης και... ΔΔΑΔ Ε 1031391 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση της Ομάδας των Μόνιμων Εκπαιδευτών σε θέματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
22-02-2017 22-02-2017 ΔΤ: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/02/2017: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22-02-2017 22-02-2017 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/02/2017: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ
21-02-2017 21-02-2017 Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπ.Τμήματος ΓΔΟΥ ΔΔΑΔ Γ 1026158 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Ο...
21-02-2017 21-02-2017 Δ.ΟΡΓΑ.Α 1018935 ΕΞ 2017: Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθμ. Δ6Α 1112903... Δ.ΟΡΓΑ.Α 1018935 ΕΞ 2017: Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 (Β’ 2153) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) αποφάσεων τ...
20-02-2017 20-02-2017 ΔΤ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/02/2017: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
17-02-2017 05-01-2017 Δημόσιοι Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί Δημόσιοι Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί νόμου 4307/2014
15-02-2017 15-02-2017 ΔΤ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/02/2017: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 14/02/2017 Δ.Τ.: Σας αποστέλλουμε τις σημαντικές κατασχέσεις που πραγματοποίησε η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την κα...
14-02-2017 14-02-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΧΝΗΘ/ΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΧΝΗΘΕΤΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
14-02-2017 14-02-2017 ΔΕΑΦ Β 1015698 ΕΞ 2017 ΔΕΑΦ Β 1015698 ΕΞ 2017: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 κατά τη μεταβίβαση ευρεθέντος αυτοκινήτου οχήματος σε ασφαλ...
07-02-2017 07-02-2017 Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Διεύθ/σης - Υποδ/σης των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄-Β΄ τάξης ΔΔΑΔ Γ 1018130 ΕΞ 2017/6-2-2017: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Δημόσιων Οικονομικών Υ...
07-02-2017 07-02-2017 ΠΟΛ. 1017/31-01-2017 ΠΟΛ. 1017/31-01-2017: Στατιστικά κατώφλια έτους 2017 για την υποβολή δήλωσης Intrastat.
06-02-2017 06-02-2017 Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης
06-02-2017 06-02-2017 ΔΤ: ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΕΛΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/02/2017: ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΕΛΙΩΝ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/2/2017: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ