Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Ανακοινώσεις-Νέα-Δελτία Τύπου RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-04-2014 02-04-2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί μεταβίβασης αρ...
26-02-2014 26-02-2014 Προδιαγραφές αρχείων: α)περίπτωσης 1.1.α άρθ 1 της ΠΟΛ 1033/2014 β)ΠΟΛ 1102/2013 Προδιαγραφές αρχείων: α) της περίπτωσης 1.1.α άρθρου 1ου της ΠΟΛ 1033/2014 και β) της ΠΟΛ 1102/2013
24-02-2014 24-02-2014 Σχετικά με την υποβολή δηλώσεων Ε9 Σχετικά με την υποβολή δηλώσεων Ε9
21-02-2014 21-02-2014 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης ... Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της βεβαίωσης των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις και υπ...
20-02-2014 20-02-2014 Δημόσια Διαβούλευση για το έργο "Ενδυνάμωση φορολογικής συνείδησης" Δημόσια Διαβούλευση για το έργο «Ενδυνάμωση της φορολογικής συνείδησης στην κοινωνία και ενίσχυση των σχέσεων του φορολογικού μηχανισμού με τους πολίτες»
06-02-2014 06-02-2014 Yπέρβαση ετήσιων στόχων του προϋπολογισμού στα έσοδα των ΔΟΥ μετά από πολλά έτη Yπέρβαση ετήσιων στόχων του προϋπολογισμού στα έσοδα των ΔΟΥ μετά από πολλά έτη
28-01-2014 28-01-2014 Δημόσια Διαβούλευση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές X-Ray scanners Δημόσια Διαβούλευση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές «ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ X-RAY»
27-01-2014 27-01-2014 ΔΤ: Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογής Ηλεκτρον. Παραβόλου (e-Παράβολο) Δελτίο Τύπου 27/01/2014: Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογής Ηλεκτρον. Παραβόλου (e-Παράβολο)
21-01-2014 21-01-2014 Ανακοίνωση για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους Μέχρι 31/3/2014 η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους, με βάση τον πραγματικό χρόνο διακοπής στα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
14-01-2014 14-01-2014 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ
13-01-2014 13-01-2014 Μηνιαία Κατάστ. Πελατών Προμηθευτών&Συναλλαγών - ΜΥΦ(Πιλοτική Φάση-προδιαγραφές) Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών & Συναλλαγών - ΜΥΦ (Πιλοτική Φάση-προδιαγραφές)
09-01-2014 09-01-2014 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ
05-01-2014 02-01-2014 Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
02-01-2012 02-01-2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Σχετικά έγγραφα, ΠΟΛ και Εκθέσεις Επίδοσης