Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Ανακοινώσεις-Νέα-Δελτία Τύπου RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-11-2015 06-11-2015 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF (Οκτώβριος 2015) Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της ...
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 04/11/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/10/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/10/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΤ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/10/2015: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ
30-10-2015 30-10-2015 Δ.ΟΡΓ.Α 1139240ΕΞ2015: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ ... Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ω...
29-10-2015 29-10-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 13.000.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 13.000.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΑΦΒ 1139502 ΕΞ 2015: ΄Εκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών ... ΄Εκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
26-10-2015 26-10-2015 ΔΤ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΧΝΗΘΕΤΗ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΗΡΟΖΙΝΗ.
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΕΦ Α 1116415ΕΞ2015:Εφαρμογή των άρθρων 42 παρ.1 ν.3220/2004 και 21 ν.3522/2006 Ατομική Διοικητική Λύση: Εφαρμογή των άρθρων 42 παρ.1 ν. 3220/2004 και 21 ν. 3522/2006 (ΔΕΕΦ Α 1116415 ΕΞ2015)
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΑΦΒ 1137382 ΕΞ2015 Φορολογική μεταχείριση των συνδρομών που εισπράττουν... Φορολογική μεταχείριση των συνδρομών που εισπράττουν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από τα μέλη τους, καθώς και των χορηγιών και συνδρομών προς αυτές.
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΑΦΒ 1137110 ΕΞ2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1056/2015... Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1056/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τον φορολογικό χειρισμό του υπόλοιπου του λογαριασμού «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» που σχηματίσ...
22-10-2015 22-10-2015 Φορολογική μεταχείριση ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που λειτουργούν ως Φορείς ... Φορολογική μεταχείριση ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που λειτουργούν ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013
22-10-2015 22-10-2015 Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών ... Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 2778/1999.
21-10-2015 21-10-2015 ΔΤ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΟΣΑ/G20 (BEPS) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΟΣΑ/G20 “BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING” (BEPS) ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
21-10-2015 21-10-2015 ΔΤ: Ημερίδα κατά του καρκίνου του μαστού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΓΔΕ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ»
14-10-2015 14-10-2015 ΔΤ: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠ/ΚΩΝ & Δ/ΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Π ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
14-10-2015 14-10-2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της... ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1127550 ΕΞ 2015: Κοινοποίηση διατάξεων της Κ.Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/ 229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ Β’ 1801/20-08-2015) «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος γι...
13-10-2015 13-10-2015 ΔΤ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΤ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
09-10-2015 09-10-2015 Πρόσκληση ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης τω...
09-10-2015 09-10-2015 ΔΤ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/10/2015: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
09-10-2015 09-10-2015 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπ. Τμήματος ΔΔΔΥ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ...
08-10-2015 08-10-2015 ΔΤ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
08-10-2015 08-10-2015 ΔΕΕΦ Α1121615 ΕΞ2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη διοργάνωση συνεδρίου στην Ελλάδα Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη διοργάνωση συνεδρίου στην Ελλάδα
08-10-2015 08-10-2015 ΔΤ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ.
07-10-2015 07-10-2015 ΔΤ: ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ- «ΟΔΗΓΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ»
07-10-2015 07-10-2015 ΔΤ: ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 402.050 ΕΥΡΩ, 9.500 ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α.... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6/10/2015: ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 402.050 ΕΥΡΩ, 9.500 ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ 60.400 ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
06-10-2015 06-10-2015 ΔΤ: ΠΟΛ 1194/2015: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/10/2015: ΠΟΛ 1194/2015: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕ...
06-10-2015 06-10-2015 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/10/2015: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΕΙΩΝ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΤ:ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/10/2015: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 20.800.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2/10/2015: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 20.800.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 9.900.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 9.900.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΤ: Συμμετοχή και Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1/10/2015: Συμμετοχή και Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων στο Athens Digital Payments Summit 2015
30-09-2015 30-09-2015 ΔΤ:Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ασφάλεια συνόρων και μέτρα ελέγχου»... ΔΤ:Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ασφάλεια συνόρων και μέτρα ελέγχου»...
30-09-2015 30-09-2015 Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων της ΓΔΤ και ΕΦΚ Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων: <br> α) επιπέδου Δ/νσης και Υποδ/νσης Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΓΔΤ&ΕΦΚ <br> β) επ...
30-09-2015 30-09-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/09/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
29-09-2015 29-09-2015 ΔΤ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΥΣΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΥΣΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
28-09-2015 28-09-2015 Δ.ΟΡΓ.Α.1122964 ΕΞ2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1094448 ΕΞ 2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 (Β΄ 1574) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το μ...
28-09-2015 28-09-2015 Δ.ΟΡΓ.Α 1120364 ΕΞ 2015:Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.Δ6Α1036682ΕΞ2014... Δ.ΟΡΓ. Α 1120364 ΕΞ 2015: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο...
25-09-2015 25-09-2015 ΔΤ: 37.716 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 27.07.2015 ΕΩΣ 20.09.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25-09-2015: 37.716 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 27.07.2015 ΕΩΣ 20.09.2015
17-09-2015 17-09-2015 ΔΤ:ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ
17-09-2015 17-09-2015 ΔΤ: 2.959 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΕΩΣ 13.09.2015 ΔΤ: 2.959 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΕΩΣ 13.09.2015
16-09-2015 16-09-2015 ΔΤ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Σ.Ε.Τ.Ε ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩΝ
16-09-2015 16-09-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/09/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014
15-09-2015 15-09-2015 ΔΤ: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΒΕΠ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/09/2015: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15-09-2015 15-09-2015 ΔΤ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΑΙ ΚΩ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/09/2015: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΑΙ ΚΩ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΑΜΩΝ ΣΤΑ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/09/2015: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΑΜΩΝ ΣΤΑ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ
10-09-2015 10-09-2015 ΔΤ: Κατάσχεση 12.700.000 λαθραίων τσιγάρων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/09/2015: Κατάσχεση 12.700.000 λαθραίων τσιγάρων