Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Ανακοινώσεις-Νέα-Δελτία Τύπου RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
25-09-2014 25-09-2014 ΔΤ: Αποτελέσματα ελέγχων στα πρατήρια υγρών καυσίμων για συστήμ. Εισροών-Εκροών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/09/2014: Αποτελέσματα ελέγχων στα πρατήρια υγρών καυσίμων για τα συστήματα Εισροών - Εκροών
24-09-2014 24-09-2014 ΔΤ: Οι πλειστηριασμοί για μεγαλο-οφειλέτες του Δημοσίου, στον ιστότοπο της ΓΓΔΕ Δελτίο Τύπου 24/9/2014: Οι πλειστηριασμοί για μεγαλο-οφειλέτες του Δημοσίου, στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε.
23-09-2014 23-09-2014 Καθορισμός του χρόνου λειτουργίας Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών.. Καθορισμός του χρόνου λειτουργίας Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με...
23-09-2014 23-09-2014 Καθορισμός του χρόνου έναρξης άσκησης αρμοδιότητας από την Διεύθυνση Ελέγχων ... Καθορισμός του χρόνου έναρξης άσκησης αρμοδιότητας από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
22-09-2014 22-09-2014 ΔΤ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ Δελτίο Τύπου 21/09/2014: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
17-09-2014 17-09-2014 ΔΤ: ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δελτίο Τύπου 17/09/2014: ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
17-09-2014 17-09-2014 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ Δελτίο Τύπου 16/9/2014: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
17-09-2014 17-09-2014 ΔΤ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ Δελτίο Τύπου 16/9/2014: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΤ: 27.527 ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. & ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/09/2014: 27.527 ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. & ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ
11-09-2014 11-09-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α
11-09-2014 11-09-2014 8 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ 8 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
10-09-2014 10-09-2014 Λαθρεμπόριο Καυσίμων Λαθρεμπόριο Καυσίμων
08-09-2014 08-09-2014 ΔΤ: ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δελτίο Τύπου 5/9/2014: ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
29-08-2014 29-08-2014 ΔΤ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α. Δελτίο Τύπου 29/08/2014: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-08-2014 29-08-2014 ΔΤ: ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ Δελτίο Τύπου 29/08/2014: ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ
29-08-2014 29-08-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-08-2014 21-08-2014 ΔΤ: Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων 7-7-14/17-8-14 Δελτίο Τύπου 21/08/2014: Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων 7-7-14/17-8-14
19-08-2014 19-08-2014 ΔΤ: Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων 7-7-14/10-8-14 Δελτίο Τύπου 19/08/2014: Συνοπτικά αποτελέσματα μερικών επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία της χώρας.
11-08-2014 11-08-2014 Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τ...
06-08-2014 06-08-2014 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ Δ6Α 1036682 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περ...
05-08-2014 05-08-2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ6Α 1058824 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείο...
05-08-2014 05-08-2014 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ».
01-08-2014 01-08-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων της ΓΓΔΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ .ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
28-07-2014 28-07-2014 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. (Ε9) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ανακοινώνει τα παρακάτω: <br> <br> - Η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχε...
22-07-2014 10-07-2014 Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2014)
21-07-2014 21-07-2014 Απαλλαγή των δεξαμενών κολύμβησης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια Απαλλαγή των δεξαμενών κολύμβησης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τον φόρο πολυτελούς διαβί...
17-07-2014 17-07-2014 Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό προστίμων εκπρόθεσμης υποβολ.δήλωσης... Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014.
08-07-2014 08-07-2014 ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FATF ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της ...
27-06-2014 27-06-2014 ΔΤ: Νέα προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014 Δελτίο Τύπου 27/06/2014: Νέα προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014
24-06-2014 24-06-2014 Εφαρμογή των αποφάσεων Ολομέλειας ΣτΕ για το επίδομα αλλοδαπής... Εφαρμογή των αποφάσεων Ολομέλειας ΣτΕ για το επίδομα αλλοδαπής και το επίδομα βιβλιοθήκης
19-06-2014 19-06-2014 Φορολογική μεταχείριση ζημιών ή κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας... Φορολογική μεταχείριση ζημιών ή κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από το υποκατάστημά της
03-06-2014 29-04-2014 Εκπαίδευση: 1η Ημερίδα ΕΝΦΙΑ Εκπαίδευση: 1η Ημερίδα ΕΝΦΙΑ
30-05-2014 30-05-2014 Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά, Α΄Θεσσαλονίκης κλπ Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά, Α΄ Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου, καθώς και των Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων ως προς τις αρμοδιότητες που αφ...
27-05-2014 27-05-2014 Πρόσκληση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ΓΓΔΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.ΟΙΚ
20-05-2014 20-05-2014 Συμπλήρωση και Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Εξυπηρέτησης... Συμπλήρωση και Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.), που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ., στις έδρες ή περ...
12-05-2014 12-05-2014 Στρατηγικό Σχέδιο ΓΓΔΕ (2013 - 2017) Στρατηγικό Σχέδιο ΓΓΔΕ (2013 - 2017)
12-05-2014 12-05-2014 Εκθεση απολογισμού για το έτος 2013 Εκθεση απολογισμού για το έτος 2013 - Προγραμματισμός δράσεων και έργων για το 2014
12-05-2014 12-05-2014 KPIs - Στοχοθεσία Έτους 2014 Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη στοχοθεσία για το 2014 στις ακόλουθες κατηγορίες:<br> <ul> <li>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ</li> <li>ΕΛΕΓΧΟΙ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕ...
08-05-2014 08-05-2014 Υπολογισμός των εξαγωγών γουνοδερμάτων από άλλο κράτος μέλος ... Υπολογισμός των εξαγωγών γουνοδερμάτων από άλλο κράτος μέλος στο όριο του ειδικού διπλοτύπου δελτίου απαλλαγής
05-05-2014 05-05-2014 Υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ... Υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993
02-05-2014 02-05-2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865) απ Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
02-05-2014 02-05-2014 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης ... Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμο...
30-04-2014 06-03-2014 Στοιχεία Ρυθμίσεων του Ν.4152/2013 Στοιχεία Ρυθμίσεων του Ν.4152/2013 (Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος 2014)
30-04-2014 30-04-2014 Πρόχειρος διαγωνισμός - Ενδυνάμωση της φορολογικής συνείδησης στην κοινωνία... Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη...
25-04-2014 25-04-2014 Συνοπτικά αποτελέσματα προληπτικών ελέγχων ΔΟΥ και Τελωνείων από 14-20/4/14 Συνοπτικά αποτελέσματα προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία της χώρας κατά την εβδομάδα 14/4/2014 ‐ 20/4/2014
24-04-2014 24-04-2014 Υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών... Υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993.
16-04-2014 16-04-2014 Ενημέρωση των φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων Ενημέρωση των φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων
15-04-2014 15-04-2014 Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων.. Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από α...
15-04-2014 15-04-2014 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ FATF ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της ...
04-04-2014 04-04-2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολ. εισοδήματος Φ.Π. οικ. έτους 2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2014