Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Ανακοινώσεις-Νέα-Δελτία Τύπου RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
03-02-2017 03-02-2017 ΔΤ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Δελτίο Τύπου 03/02/2017: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
01-02-2017 01-02-2017 ΔΤ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01/02/2017: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
24-01-2017 24-01-2017 Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Δ/νσης Υπηρεσιών της Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ... ΔΔΑΔ Γ 1010269 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνση...
23-01-2017 23-01-2017 Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων επιπ. Δ/νσης κ Υποδ/νσης ΔΟΥ και Α'-Β΄τάξης... ΔΔΑΔ Γ 1009655 ΕΞ 2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των ...
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΑΦ Β΄1008198 ΕΞ 2017: Κοινοποίηση της αριθ.249/2016 γνωμοδότησης του Νομικού.. ΔΕΑΦ Β΄1008198 ΕΞ 2017: Κοινοποίηση της αριθ.249/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη φορολόγηση του αποθεματικού ανώνυμης εταιρείας, το οποίο σχηματίσθηκ...
20-01-2017 20-01-2017 ΔΤ: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/01/2017: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
19-01-2017 19-01-2017 Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών.. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσ...
17-01-2017 19-12-2016 Παρακολούθηση αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α που έχουν αποσταλεί στις Δ.Ο.Υ. Γνωστοποίηση Υψηλότερων και Χαμηλότερων επιδόσεων στη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ με την ΠΟΛ.1073, το χρονικό διάστημα 09/01/2017-15/01/2017
17-01-2017 17-01-2017 Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γεν.Δνσης ΓΧΚ... ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 30/002/000/8644: Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κα...
16-01-2017 16-01-2017 ΔΤ: 16/01/2017 Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψε Απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και τη ρύθμιση λοιπών θεμάτων...
11-01-2017 11-01-2017 Δ. ΟΡΓ. Α 1172299 ΕΞ 2016 /29-11-2016: "Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν... Δ. ΟΡΓ. Α 1172299 ΕΞ 2016 /29-11-2016: "Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε...
03-01-2017 03-01-2017 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ, Γ.Ι. ΠΙΤΣΙΛΗ, ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ, Γ.Ι. ΠΙΤΣΙΛΗ, ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
27-12-2016 27-12-2016 Το λογότυπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Το λογότυπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
23-12-2016 23-12-2016 ΔΤ: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/12/2016: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ
19-12-2016 19-12-2016 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΓΙΑ ΗΛ.ΤΣΙΓΑΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ
14-12-2016 14-12-2016 Ενημερωτ.Φυλλάδιο με Χρήσιμες Πληροφ.για Καταληκτική Ημερομ.Καταxώρισης Χημικ... Ενημερωτικό Φυλλάδιο με Χρήσιμες Πληροφορίες για την Καταληκτική Ημερομηνία Καταχώρισης Χημικών Ουσιών της 31ης Μαΐου 2018, σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (Νοέμβριος 2016)
13-12-2016 13-12-2016 Κοινή υπουργική απόφαση ανακατανομής κενών οργανικών θέσεων ΓΓΔΕ Κοινή υπουργική απόφαση ανακατανομής κενών οργανικών θέσεων ΓΓΔΕ
09-12-2016 09-12-2016 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF (Οκτώβριος 2016) ΔΕΛ Δ 1169714 ΕΞ 2016: Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρο...
06-12-2016 06-12-2016 ΔΤ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/12/2016: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
02-12-2016 02-12-2016 Πρόσκληση για υποβολή υποψηφ. πλήρωσης θέσεων Προϊσταμ.Δ/νσεων Γ.Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ Γ 1173846 ΕΞ 2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, τ...
01-12-2016 01-12-2016 Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Οικονομ. Υπηρεσιών.... Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός της δομής και των αρμοδιο...
01-12-2016 01-12-2016 Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Προϊστ. Διευθ. Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Δ...
28-11-2016 28-11-2016 ΔΤ: ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/11/2016: ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ
24-11-2016 24-11-2016 Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Δ/νσης της Τελων. Περιφέρειας Αχαΐας ΔΔΑΔ Γ 1170054 ΕΞ 2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας της Γε...
14-11-2016 14-11-2016 ΔΤ: Συμψηφισμοί ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/11/2016: Συμψηφισμοί
11-11-2016 11-11-2016 ΔΤ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/11/2016: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
09-11-2016 09-11-2016 Πρόσκληση πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου επιπ.Γενικής Δ/νσης,Γεν.Δ/νσης Φορολ.Διοίκ ΔΔΑΔ Γ 1161500 ΕΞ 2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, της Γενικής...
09-11-2016 09-11-2016 Δ.ΟΡΓ.Α 1158116 ΕΞ2016: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1058824... Δ.ΟΡΓ.Α 1158116 ΕΞ2016: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Ο...
08-11-2016 08-11-2016 ΔΤ:ΝΕΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ ΚΑΙ ΔΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/11/2016:ΝΕΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ ΚΑΙ ΔΟΥ
03-11-2016 03-11-2016 Δ. ΟΡΓ. Α. 1155699 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/ 06-11-2014 (Β'3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπ...
03-11-2016 03-11-2016 Μη παραδεκτή υποβολή αιτημάτων αναστολής κατά πράξεων διοικ.προσδιορισμού φόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: <br>Μη παραδεκτή υποβολή αιτημάτων αναστολής κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου
03-11-2016 03-11-2016 Δ. ΟΡΓ. Α 1150450 ΕΞ 2016: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824... Δ. ΟΡΓ. Α 1150450 ΕΞ 2016: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β ' 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργε...
31-10-2016 31-10-2016 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΤ: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/10/2016: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
20-10-2016 20-10-2016 ΔΤ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/10/2016: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΤ:ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΤΟ THESSALONIKI SUMMIT 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/10/2016: ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΤΟ THESSALONIKI SUMMIT 2016
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/10/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/10/2016
12-10-2016 12-10-2016 ΔΤ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΕ Φ.Π.Α. ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/10/2016: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΕ Φ.Π.Α. ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
11-10-2016 11-10-2016 ΔΤ: NEOI ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/10/2016: NEOI ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
08-10-2016 08-10-2016 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/10/2016: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΤ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ X-RAY ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/10/2016: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ X-RAY
04-10-2016 04-10-2016 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΓ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Συγχαρητήρια Επιστολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
30-09-2016 30-09-2016 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ
28-09-2016 28-09-2016 Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την ενδικοφανή προσφυγή Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την ενδικοφανή προσφυγή
26-09-2016 26-09-2016 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Υπηρεσιών της Γενικής Γραμμα...
26-09-2016 26-09-2016 Συνοπτικό Εγχειρίδιο χρήσιμων πληροφοριών για φορολογικά και τελωνειακά θέματα Συνοπτικό Εγχειρίδιο χρήσιμων πληροφοριών για φορολογικά και τελωνειακά θέματα
26-09-2016 26-09-2016 ΔΤ: Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.- Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/09/2016: Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.- Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
16-09-2016 16-09-2016 ΔΤ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/09/2016: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
15-09-2016 15-09-2016 Παρουσίαση-Ενημέρωση για τα ανιχνευτικά συστήματα περιεχομένου των φορτίων Ενημέρωση για αυτοκινούμενα και σταθερά συστημάτα ανίχνευσης του περιεχομένου των φορτίων
15-09-2016 15-09-2016 Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψ.. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016: Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Δ...