Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 86/30-4-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85/30-4-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84/27-4-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83/27-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82/24-4-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81/19-4-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80/19-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79/17-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78/04-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77/02-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76/30-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75/30-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-03-2018 29-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74/29-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-03-2018 28-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73/28-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72/26-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70/22-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71/22-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69/22-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67/21-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68/21-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65/19-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66/19-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64/19-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62/14-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 63/14-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 60/14-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61/14-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59/12-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 55/12-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58/12-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57/12-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 56/12-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 53/9-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 54/9-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-03-2018 08-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 52/8-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 51/7-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 50/1-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49/1-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 48/28-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47/28-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45/27-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46/27-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 44/26-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 43/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 42/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39/23-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2018 16-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37/16-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ