Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103 / 2-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102 / 2-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-12-2015 02-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104 / 2-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99 / 1-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 100/01-12-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 100/01-12-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 98/30-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96/27-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97/27-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97/27-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-11-2015 25-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94/25-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-11-2015 25-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 95/25-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93/23-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93/23-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92/19-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90/16-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91/16-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91/16-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90/16-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88/13-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89/13-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88/13-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89/13-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 87/13-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85/04-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 86/04-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83/04-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84/04-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83/04-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2015 04-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84/04-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82/30-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78/29-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71/26-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ