Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-11-2017 16-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 177/16.11.2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-11-2017 15-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 176/15-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-11-2017 15-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 175/15-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 173/13-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 174/13-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-11-2017 06-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 170/06-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-11-2017 06-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 172/6-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-11-2017 06-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 171/6-11-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2017 03-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 169/03-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2017 01-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 168/01-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-10-2017 31-10-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 167/31-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2017 27-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 166/27-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2017 27-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 165/27-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2017 26-10-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 164/26-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2017 25-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 163/25-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2017 25-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 162/25-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-10-2017 20-10-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 161/20-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 160/18-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 158/18-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 159/18-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2017 18-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 157/18-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-10-2017 13-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 156/13-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-10-2017 13-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 155/13-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-10-2017 10-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 154/10-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 153/06-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 151/06-10-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 152/06-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-10-2017 05-10-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 150/05-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-10-2017 04-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 149/4-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 148/02-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 147/02-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 146/02-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-09-2017 22-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 145/22-09-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-09-2017 22-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 144/22-09-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-09-2017 22-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 143/22-09-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-09-2017 22-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 142/22-09-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-09-2017 20-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 141/20-09-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-09-2017 20-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 140/20-09-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2017 29-08-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 139/29-08-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-08-2017 28-08-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 138/28-08-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-08-2017 28-08-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137/28-08-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-08-2017 17-08-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 136/17-08-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-08-2017 08-08-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 134/08-08-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-08-2017 08-08-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 135/08-08-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-08-2017 07-08-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 132/7-8-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-08-2017 07-08-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 133/7-8-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-07-2017 31-07-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 131/31-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-07-2017 28-07-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 130/28-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-07-2017 27-07-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 129/27-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-07-2017 26-07-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 128/26-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ