Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-10-2016 06-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 344/06-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-10-2016 06-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 342/06-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-10-2016 05-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 339/05/10/2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-10-2016 05-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 337/05-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-10-2016 05-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 338/05-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-10-2016 04-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 335/04-10-2016 Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. 3986/2011
04-10-2016 04-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 336/04-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 332/03-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 331/03-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 333/3-10-2016 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου (βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 Ε.Λ.Π)
03-10-2016 03-10-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 334/03-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-09-2016 30-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 330/30-09-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-09-2016 29-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 329/29-09-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-09-2016 27-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 328/16/09/2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-09-2016 27-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 327/27-9-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 326/26-9-2016 ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-09-2016 22-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 324/22.09.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-09-2016 22-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 322/22.09.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-09-2016 22-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 323/22.09.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-09-2016 22-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 325/22-9-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-09-2016 22-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 321/22-09-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-09-2016 21-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 320/21.09.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-09-2016 21-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 317/21-09-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-09-2016 21-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 318/21-9-2016 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος
21-09-2016 21-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 316/21-09-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-09-2016 21-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 319/21-9-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 314/16.09.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 315/16-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 311/15.09.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 313 / 15-9-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 312/15-09-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 309/12.09.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 310 / 12-9-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-09-2016 07-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 308 / 7-9-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 305 / 5-9-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 307 / 5-9-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 306 / 5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 38 ΠΑΡ 2α Ν. 2859/00 ΚΑΙ ΑΡΘΡ. 6 Ν. 2523/97
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 304 / 2-9-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 302 / 1-9-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 303 / 1-9-2016 Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Ν.4174/2013 και Ν.4308/2015 ΕΛΠ
31-08-2016 31-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 301 / 31-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-08-2016 30-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 300 / 30-8-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 295/29.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 296/29.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 291/29.08.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 299/29-8-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 290 / 29-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 294 / 29-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 293 / 29-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-08-2016 29-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 292 / 29-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ