Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-07-2014 16-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 186/16-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-07-2014 16-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 186/16-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 183/10-07-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 184/10-07-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-07-2014 10-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 185/10-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-07-2014 10-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 185/10-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 180 / 1-7-2014 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 182 / 1-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 181 / 1-7-2014 ΦΠΑ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1957 / 24-6-2014 K.B.Σ.
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 179/24-06-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 177/23-06-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 178/23-06-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 176 / 17-6-2014 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 175/17-6-14 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-06-2014 12-06-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 174/12-06-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-06-2014 12-06-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 174/12-06-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2014 03-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1507 / 3-6-2014 Φ.Π.Α.
03-06-2014 03-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1506 / 3-6-2014 Φ.Π.Α.
19-05-2014 19-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 173 / 19-5-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-05-2014 16-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 172/16-05-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 171 / 15-5-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-05-2014 15-05-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 170/15-05-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 168 / 14-5-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 169 / 14-5-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 166 / 8-5-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 167 / 8-5-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-05-2014 06-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 165 / 6-5-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-05-2014 06-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 164 / 6-5-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-05-2014 06-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 163 / 6-5-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-04-2014 25-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 161 / 25-4-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-04-2014 25-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 162 / 25-4-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-04-2014 24-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 160 / 24-4-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 159 / 22-4-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 156 / 16-4-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 158 / 16-4-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 157 / 16-4-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-04-2014 15-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 155 / 15-4-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 154 / 14-4-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-04-2014 09-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 153 / 9-4-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 151 / 8-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2014 08-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 152/08-04-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-04-2014 07-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 150/07-04-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 149 / 27-3-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-03-2014 24-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 148 / 24-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-03-2014 24-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 147 / 24-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 146 / 20-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-03-2014 19-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 144 / 19-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-03-2014 18-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 145 / 18-3-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-03-2014 17-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 140 / 17-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ