Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
25-07-2017 25-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 127/25-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-07-2017 24-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 125/24-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-07-2017 24-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 126/24-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 124/21-7-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-07-2017 19-07-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 123/19-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-07-2017 17-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 122/17-7-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-07-2017 14-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 121/14-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 120/11-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-07-2017 05-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 118/05-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-07-2017 05-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 119/05-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-07-2017 03-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 117/03-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-06-2017 27-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 116/27-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-06-2017 27-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 115/27-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-06-2017 26-06-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 113/26-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-06-2017 26-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 111/26-06-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-06-2017 26-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 114/26-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-06-2017 26-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 110/26-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-06-2017 26-06-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 112/26-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-06-2017 23-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 109/23-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-06-2017 21-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 108/21-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-06-2017 19-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 107/19-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-06-2017 16-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 106/16-06-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-06-2017 13-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 105/13-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 103/08-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104/08-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102/07-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-06-2017 06-06-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 101/06-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-05-2017 31-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 100/31-05-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-05-2017 29-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99/29.05.2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-05-2017 25-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 98/25-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-05-2017 23-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 95/23-05-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-05-2017 23-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97/23-05-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-05-2017 23-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93/23-05-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-05-2017 23-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94/23-05-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-05-2017 23-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96/23-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90/22-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92/22-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89/22-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-05-2017 22-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91/22-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-05-2017 16-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88/16-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 86/12-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-05-2017 12-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 87/12-05-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84/12-5-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85/12-5-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83/12-5-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82/12-5-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81/12-5-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-05-2017 11-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80/11.05.2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-05-2017 10-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79/10-05-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-05-2017 09-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78/09-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ