Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69/22-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69/22-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68/16-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-10-2015 15-10-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67/15-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-10-2015 12-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66/12-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-10-2015 08-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64/08-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-10-2015 08-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65/08-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 63/07-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62/05-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62/05-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61/02-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59/01-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 60/01-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-09-2015 24-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58/24-09-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-09-2015 24-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57/24-09-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-09-2015 21-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 56/21-09-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-09-2015 21-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 56/21-09-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-09-2015 17-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 54/17-09-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-09-2015 17-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 55/17-09-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 53/14-09-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 52/04-09-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-08-2015 28-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 51/28-08-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-08-2015 24-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 50/24-08-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-08-2015 13-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49/13-08-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-08-2015 07-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 48/07-08-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-07-2015 31-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47/31-07-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
30-07-2015 30-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46/30-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ., Κ.Φ.Α.Σ.
29-07-2015 29-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 44/29-07-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-07-2015 29-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45/29-07-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-07-2015 27-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 43/27-07-2015 Κ.Β.Σ.
24-07-2015 24-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 42/24-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α.. Κ.Β.Σ.
23-07-2015 23-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41/23-07-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40/21-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2015 21-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39/21-07-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38/17-07-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-07-2015 17-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37/17-07-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36/16-07-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-07-2015 16-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35/16-07-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2015 15-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34/15-07-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-07-2015 09-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 33/09-07-2015 Φ.Π.Α.
29-06-2015 29-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 32/29-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-06-2015 29-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 32/29-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30/26-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29/26-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31/26-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-06-2015 26-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31/26-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-06-2015 25-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 28/25-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-06-2015 15-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 27/15-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 26/12-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 25/12-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ