Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-05-2015 19-05-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 24/19-05-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-03-2015 18-03-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 23/18-03-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 22/02-03-2015 ΚΒΣ
07-02-2015 07-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21/07-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 8/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 9/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 5/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 7/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 4/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 3/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 20/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 19/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 16/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 12/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 14/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 13/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 10/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 11/06-02-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-10-2014 20-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 252 / 20-10-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 246 / 16-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 250 / 16-10-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 249 / 16-10-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 248 / 16-10-2014 ΦΠΑ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 247 / 16-10-2014 ΦΠΑ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 242 / 16-10-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 245 / 16-10-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 244 / 16-10-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 243 / 16-10-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 251/16-10-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-10-2014 13-10-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 241/13-10-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-10-2014 13-10-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 240/13-10-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-09-2014 29-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 237 / 29-9-2014 ΚΒΣ
29-09-2014 29-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 239 / 29-9-2014 ΦΠΑ
29-09-2014 29-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 238 / 29-9-2014 ΦΠΑ
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 234 / 26-9-2014 Φ.Π.Α.
26-09-2014 26-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 235 / 26-9-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
23-09-2014 23-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 236 / 26-9-2014 Κ.B.Σ.
22-09-2014 22-09-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 233/22-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 232 / 22-9-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
22-09-2014 22-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 231 / 22-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2014 22-09-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 233/22-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-09-2014 17-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 230/17-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-09-2014 17-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 229/17-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-09-2014 16-09-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 228/16-09-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ