Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
25-01-2017 25-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29/25-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-01-2017 25-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 28/25-01-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-01-2017 25-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 27/25-01-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-01-2017 23-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 24/23-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-01-2017 23-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 22/23-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-01-2017 23-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 25/23-01-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-01-2017 23-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 24/23-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-01-2017 23-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 23/23-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2017 20-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21/20-01-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 19/20-01-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 20/20-01-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17/19-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18/19-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15/18-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15/18-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-01-2017 18-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 16/18-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-01-2017 16-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 12/16-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-01-2017 16-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 14/16-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-01-2017 16-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 13/16-1-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 11/13-1-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 10/12-1-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 7/12-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 9/12-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-01-2017 12-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 08/12-01-17 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6/11-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-01-2017 11-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6/11-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2017 09-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 5/09-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-01-2017 05-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 4/05-01-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 3/03-01-2017 AITHMA ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-01-2017 02-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2/02-01-2017 AITHMA ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-01-2017 02-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1/02-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 552/30-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 550/29-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 551/29-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 550/29-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 547/28-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 549/28-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 548/28-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 543/28-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 547/28-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 546/28-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 545/28-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 544/28-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 541/23-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 542/23-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-12-2016 22-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 540/22-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-12-2016 21-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 539/21-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-12-2016 20-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 537/20-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-12-2016 20-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 538/20-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-12-2016 19-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 536/19-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ