Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 489/24-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-11-2016 23-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 484/23-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-11-2016 23-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 487/23-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-11-2016 23-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 486/23-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-11-2016 23-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 485/23-11-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 482/22-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 483/22-11-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 477/21-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 478/21-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 480/21-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 479/21-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 474/18-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 473/18.11.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 475/18-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 472/16-11-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
16-11-2016 16-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 471/16-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-11-2016 15-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 470/15-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 469/14-11-2016 ΑΙΤΗMA ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 466/14-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 446/14-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 467/14-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 468/14-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 465/11-11-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 464/10.11.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 462/10-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 463/10-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 461/09.11.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 459/09-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 460/09-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 457/08-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 458/08-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 456/07-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 451/04-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 451/04-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 455/04-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 454/04-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 453/04-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 452/04-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 444/3.11.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 445/03.11.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 450/03-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 446/03-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 449/03-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 448/03-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-11-2016 03-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 447/03-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-11-2016 02-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 442/02.11.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-11-2016 02-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 443/02.11.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 436/01-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 440/01.11.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ