Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46 / 18-4-2016 Φ.Π.Α.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 44 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 43 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 42 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 53 / 18-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 52 / 18-4-2016 Φ.Π.Α.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 51 / 18-4-2016 Φ.Π.Α.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 50 / 18-4-2016 Φ.Π.Α.
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38 / 14-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37 / 8-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ- Κ.Φ.Α.Σ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36 / 5-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 3446/2006
29-03-2016 29-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34/29.03.2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-03-2016 29-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35/29.03.2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-03-2016 24-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 33 / 24-3-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-03-2016 21-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29 / 21-3-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-03-2016 21-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29 / 21-3-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-03-2016 21-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30 / 21-3-2016 ΕΦΑ
21-03-2016 21-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30 / 21-3-2016 ΕΦΑ
17-03-2016 17-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 28 / 17-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-03-2016 17-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 27 / 17-3-2016 Φ.Μ.Α.
15-03-2016 15-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 26 / 15-3-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2016 15-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 26 / 15-3-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 25 / 11-3-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 24 / 29-2-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 24 / 29-2-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-02-2016 25-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18 / 25-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-02-2016 25-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 20 / 25-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-02-2016 25-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 16 / 25-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-02-2016 25-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17 / 25-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-02-2016 25-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21 / 25-2-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-02-2016 25-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21 / 25-2-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-02-2016 25-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 19/25.2.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 12 / 22-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15 / 22-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 14 / 22-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 13 / 22-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 11 / 19-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6 / 17-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 10 / 17-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 09 / 17-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2016 17-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 08 / 17-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-02-2016 16-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 07 / 17-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-02-2016 12-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 05 / 12-2-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-02-2016 12-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 05 / 12-2-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 04 / 10-2-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2016 10-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 04 / 10-2-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ