Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-12-2016 16-12-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 532/16-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 533/16-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 535/16-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 534/16-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 527/15-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 531/15-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 528/15-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 530/15-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 529/15-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 524/14-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 525/14-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 526/14-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 523/13-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 518/12-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 521/12-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 520/12-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 519/12-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 522/12-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 517/12-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 517/12-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 514/09-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 516/09-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 515/09-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 511/09-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 513/09-12-2106 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 512/09-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 509/09-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 510/09-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 509/09-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 508/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 507/05-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 506/05-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 505/05-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 503/02-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 504/2-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-11-2016 30-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 502/30-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-11-2016 30-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 500/31-11-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
30-11-2016 30-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 501/30-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 498/28-11-2016 Οριστικές Πράξεις Επιβολής Προστίμου
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 494/28-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 499/28-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 497/28-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 496/28-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 491/25-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 493/25-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 493/25-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 492/25-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-11-2016 24-11-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 476/24-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 488/24-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 489/24-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ