Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
17-03-2014 17-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 142 / 17-3-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-03-2014 17-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 141 / 17-3-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-03-2014 17-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 143/17-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 133 / 14-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 139 / 14-3-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 134/14-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 135/14-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 138/14-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137/14-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2014 14-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 136/14-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 132 / 13-3-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-03-2014 12-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 129 / 12-3-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-03-2014 12-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 131/12-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 128/11-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 115 / 6-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 124/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 125/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 122/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 123/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 120/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 121/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1181/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 119/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 116/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 117/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 127/06-03-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 112 / 4-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 114 / 4-3-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 113 / 4-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 111 / 26-2-2014 ΚΒΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 109 / 26-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 110 / 26-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-02-2014 25-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 108/25-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-02-2014 24-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104/24-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-02-2014 24-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 107 / 24-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-02-2014 24-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 105 / 24-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-02-2014 24-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104/24-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-02-2014 24-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 106/24-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-02-2014 20-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103/20-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-02-2014 20-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103/20-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102 / 19-2-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99 / 18-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-02-2014 18-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 100/18-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90 / 17-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93 / 17-2-2014 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92 / 17-2-2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91 / 17-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96 / 17-2-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 95 / 17-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2014 17-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94/17-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ