Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 369/18.10.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 372/18-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 370/18-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 371/18-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 387/18-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 398/18-10-2016 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ν.4223/2013 (ΕΝΦΙΑ),
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 399/18-10-2016 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ν.4223/2013 (ΕΝΦΙΑ),
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 373/18-10-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 397/18-10-2016 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ν.4223/2013 (ΕΝΦΙΑ),
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 396/18-10-2016 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ν.4223/2013 (ΕΝΦΙΑ),
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 378/18.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 384/18.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 383/18.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 382/18.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 381/18.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 380/18.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 379/18.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 376/18.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 375/18.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 374/18.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 368/18.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 367/18.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 377/18.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 386/18-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 385/18-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 366/17-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 365/17-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 362/14-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 364/14-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 363/14-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 358/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 361/14-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 360/14-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 359/14-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-10-2016 12-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 356/12-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-10-2016 12-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 353/12-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-10-2016 12-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 357/12-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-10-2016 12-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-10-2016 12-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 354/12-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 351/10-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 352/10-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 345/7-10-2016 Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 346/7-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ AΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 347/07-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 350/07.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 349/07.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 348/07/10/2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-10-2016 06-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 340/6-10-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
06-10-2016 06-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 343/06.10.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-10-2016 06-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 341/06-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Κ.Β.Σ., ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Ε.Τ.ΑΚ.