Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 439/01-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 441/01-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 437/01-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 438/01-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 435/01-11-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 432/31-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 433/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 433/31-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 433/31-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 431/31-10-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 434/31-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 429/27-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 428/27-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 430/27-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2016 26-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 426/26-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2016 26-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 425/26.10.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2016 26-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 423/26-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2016 26-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 424/26-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-10-2016 26-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 427/26-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 419/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 422/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 420/25-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 410/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 412/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 411/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 416/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 415/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 414/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 418/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 417/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 413/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 421/25.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 403/24.10.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 402/24-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 404/24.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 408/24.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 407/24.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 406/24.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 405/24.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 409/24.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 395/21-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 394/21-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 400/21-10-2016 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ν.4223/2013 (ΕΝΦΙΑ),
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 401/21-10-2016 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος,
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 392/20-10-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 393/20-10-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
19-10-2016 19-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 391/19-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2016 19-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 388/19.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2016 19-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 390/19.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2016 19-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 389/19.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ