Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 250 / 31-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-12-2013 30-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 252 / 30-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-12-2013 30-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 253 / 30-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-12-2013 30-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 251 / 30-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-12-2013 27-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 247 / 27-12-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-12-2013 27-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 249 / 27-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-12-2013 27-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 248 / 27-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-12-2013 27-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 246 / 27-12-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 244 / 24-12-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 245 / 24-12-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 241 / 24-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 243 / 24-12-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 242 / 24-12-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 240 / 23-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 237 / 23-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 239 / 23-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 238 / 23-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 236 / 23-12-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 234 / 23-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 235 / 23-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 231 / 20-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 233 / 20-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 232 / 20-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 228 / 19-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 229 / 19-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 230 / 19-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 224 / 18-12-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 227 / 18-12-2013 ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 226 / 18-12-2013 Φ.Π.Α.
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 225 / 18-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 222 / 18-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 221 / 18-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 223 / 18-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-12-2013 17-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 218 / 17-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-12-2013 17-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 220 / 17-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-12-2013 17-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 219 / 17-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 216 / 16-12-2013 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 215 / 16-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 217 / 16-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 213 / 16-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 214 / 16-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 212 / 12-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 208 / 12-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 211 / 12-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 210 / 12-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 209 / 12-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-12-2013 11-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 207 / 11-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-12-2013 10-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 206 / 10-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 197 / 9-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 205 / 9-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ