Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 138 / 10-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 155 / 10-6-2016 ΦΠΑ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 136/09-06-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137 / 9-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137 / 9-6-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137/09.06.2016
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137 / 9-6-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137/09.06.2016
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 135 / 7-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 131 / 6-6-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 134 / 6-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 130 / 6-6-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 129 / 6-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 132 / 6-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 133 / 6-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 133 / 6-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 120 / 6-16-2020 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 125 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 124 / 3-6-2016 AΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 121 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 119 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 127 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 126 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 123 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 128/03-06-2016 Φ.Π.Α.
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 122 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 118 / 2-6-2016 Αίτηση αναστολής
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 117 / 2-6-2016 Αίτηση αναστολής
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 116 / 2-6-2016 Αίτηση αναστολής
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 115 / 2-6-2016 Αίτηση αναστολής
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 114 / 2-6-2016 Αίτηση αναστολής
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 113 / 1-6-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 112 / 1-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 111 / 1-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 110 / 1-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 109/01-06-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 109/01-06-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 108 / 30-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 107 / 27-5-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104 / 26-5-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103 / 26-5-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102/26-05-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 106 / 26-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-05-2016 26-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 105 / 26-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-05-2016 25-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 100 / 25-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-05-2016 25-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 101 / 25-5-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-05-2016 25-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 101 / 25-5-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97 / 23-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96 / 23-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 98 / 23-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99 / 23-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 95 / 20-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ