Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί διασφαλίσεων RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 80/24-11-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 79/17-11-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
28-06-2017 28-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 78/28-06-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
28-06-2017 28-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 76/28-06-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
28-06-2017 28-06-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 77/28-06-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-05-2017 18-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 73/18-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-05-2017 18-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 74/18-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-05-2017 18-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 72/18-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-05-2017 18-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 75/18-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
17-05-2017 17-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 71/17-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 70/15-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 69/15-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 68/15-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 65/15-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 67/15-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 64/15-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 66/15-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 63/12-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 60/12-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 62/12-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 61/12-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 58/12-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 59/12-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
11-05-2017 11-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 56/11-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
11-05-2017 11-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 57/11-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
09-05-2017 09-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 55/09-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
05-05-2017 05-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 54/05-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
05-05-2017 05-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 53/05-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 52/03-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 51/02-05-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 48/24-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 50/24-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 49/24-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 47/24-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 46/24-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 45/21-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
13-04-2017 13-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 44/13-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-04-2017 12-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 43/12-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
11-04-2017 11-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 42/11-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 41/05-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 40/04-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣ. ΜΕΤΡΩΝ 39/30-03-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣ. ΜΕΤΡΩΝ 38/28-03-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣ. ΜΕΤΡΩΝ 35/21-03-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣ. ΜΕΤΡΩΝ 37/21-03-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣ. ΜΕΤΡΩΝ 36/21-03-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣ. ΜΕΤΡΩΝ 33/21-03-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣ. ΜΕΤΡΩΝ 34/21-03-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣ. ΜΕΤΡΩΝ 31/21-03-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣ. ΜΕΤΡΩΝ 32/21-03-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ