Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί διασφαλίσεων RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 66 / 13-5-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-05-2016 12-05-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 65 / 12-5-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-05-2016 12-05-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 64 / 12-5-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 63 / 10-5-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 62 / 10-5-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 61 / 9-5-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ di / 28-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 59 / 27-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 58 / 26-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 57 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 56 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 55 / 25-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 54 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 53 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 57 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 56 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 55 / 25-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 54 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 53 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 52 / 21-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 52 / 21-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 51 / 21-4-2016 ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 50 / 21-4-2016 ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
19-04-2016 19-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 49 / 19-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 48 / 15-4-2016 Φ.Π.Α.
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 46 / 12-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 47 / 12-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 45 / 5-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 44 / 1-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 43 / 22-3-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 42 / 22-3-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 41 / 22-3-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 40 / 22-3-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 39 / 22-3-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 37 / 22-3-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 36 / 22-3-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 38 / 22-3-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 38 / 22-3-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 34/22-03-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 35/22-03-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
16-03-2016 16-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 33 / 16-3-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-03-2016 15-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 32 / 15-3-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 31/11.03.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
09-03-2016 09-03-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 30 / 9-3-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
09-03-2016 09-03-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 29 / 9-3-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
08-03-2016 08-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 28/08-03-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
08-03-2016 08-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 27 / 8-3-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-02-2016 26-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 26/26-02-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
23-02-2016 23-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25 / 23-2-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 24 / 19-2-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ