Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί διασφαλίσεων RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 107 / 19-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 106 / 19-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 103 / 18-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 102/14-07-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 101 / 13-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 101 / 13-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 100/13-07-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 99 / 7-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 95 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 98 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 97 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 96 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 95 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 98 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 97 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 96 / 6-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 94/05-07-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: 92 / 4-7-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 93/04-07-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: 90 / 1-7-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: 91 / 1-7-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 86/30-06-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 89/30-06-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 88/30-06-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 87/30-06-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
23-06-2016 23-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 85 / 23-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
23-06-2016 23-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 83 / 23-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
23-06-2016 23-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 84 / 23-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
23-06-2016 23-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 84 / 23-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 82 / 22-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 82 / 22-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80 / 17-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 81 / 17-6-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 79 / 17-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 79 / 17-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 78 / 14-6-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 77 / 9-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 76 / 9-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 75/09-06-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 74 / 8-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 74 / 8-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 72 / 6-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 73 / 6-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 72 / 6-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 73 / 6-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 71 / 3-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 70 / 1-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 69 / 30-5-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ di / 20-5-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ di / 18-5-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ