Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί διασφαλίσεων RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 155/18-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 154/18-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 152/17-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 153/17-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 151/11.10.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 150/10.10.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 149/10-10-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 148/10-10-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 145/07-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 146/07-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 147/07-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
04-10-2016 04-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 144/04-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 143/03.10.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 142/03.10.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 140/03-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 141/03-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 139/26.09.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 137/26-09-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
26-09-2016 26-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 138/26-09-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-09-2016 21-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 136/21-09-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-09-2016 21-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 135/21-09-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 133/20-09-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 134/20-09-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 131/19-09-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 132/19-09-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 130/16.09.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 129/09-09-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 128 / 8-9-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
07-09-2016 07-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 127/07-09-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
06-09-2016 06-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 126/06.09.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-09-2016 06-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 124/06.09.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-09-2016 06-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 125/06.09.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
31-08-2016 31-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 122 / 31-8-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
31-08-2016 31-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 123/31-08-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 121 / 26-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 120/21.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 119/21.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 114 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 118 / 21-7-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 117 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 116 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 115 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 110 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 113 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 112 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 111 / 21-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 104/19.07.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 105 / 19-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 107 / 19-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 106 / 19-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ