Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-04-2018 27-04-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 861/27-04-2018 ΜΗΤΡΩΟ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 862/27-04-2018 Φ.Π.Α.
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 860/27-4-2018 Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Δ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ- Φ.Π.Α. – ΑΡ. 6 Ν.2523/97
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 858/27-04-2018 Φ.Ε. ΧΡΗΣΗ 2014 (EUROBANK)
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 859/27-04-2018 ΦΜΑΠ 2007
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 855/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , Φ.Ε. 2014
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 857/27-04-2018 Φ.Ε. ΟΙΚ. 2014 (EUROBANK)
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 856/27-04-2018 Φ.Ε. ΟΙΚ. 2014 (EUROBANK)
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 853/27-4-2018 ΕΣΟΔΑ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 854/27-04-2018 ΦΜΑΠ 2007 , ΦΠΑ 2011, 01/01-31/05/2012
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 852/27-04-2018 ΑΡΘΡΟ 6 Ν 2523/1997- ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2008-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 849/27-04-2018 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 851/27-04-2018 ΦΠΑ- ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2008-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 850/27-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.- Φ.Π.Α.
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 847/27-04-2018 Φ.Ε. – Φ.Π.Α
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 848/27-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 845/27-04-2018 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 846/27-04-2018 Κ.Β.Σ. - Φ.Ε. – Φ.Π.Α- ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α – ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ - ΚΦΔ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 843/27-04-2018 Κ.Β.Σ.
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 844/27-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 842/27-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 840/27-4-2018 Κ.Β.Σ.
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 841/27-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΦΠΑ, ΦΕ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ, ΧΡΗΣΗ 2006
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 839/27-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΧΡΗΣΕΙΣ 2002, 2011-2012
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 838/27-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΧΡΗΣΕΙΣ 2002, 2011-2012
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 837/27-04-2018 EIΣΟΔΗΜΑ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 835/27-04-2018 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 836/27-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 834/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 832/24-4-2018 Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Δ.
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 833/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.3986/2011
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 831/24-4-2018 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 830/24-4-2018 Κ.Β.Σ.
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 829/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ - ΧΡΗΣΕΙΣ 2013-ΦΟΡ ΕΤΗ 2014-2016
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 828/23-04-2018 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 827/23-04-2018 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 826/20-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 824/20-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ (Άρθρου 7 παρ. 3 και 5 του Ν.4337/2015)
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 825/20-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 62 Ν.4174/2013, ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 822/20-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ – ΦΟΡ ΕΤΟΣ 2017 -ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 823/20-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 820/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 821/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΟΛ 1037/2005 - ΧΡΗΣΗ 2012 -ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 817/20-04-2018 Αρνητική απάντηση σε αίτηση-Πληροφοριακού χαρακτήρα
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 819/20-04-2018 Κ.Φ.Δ.
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 818/20-04-2018 Φ.Μ.Α. – ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 815/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 816/20-04-2018 EΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 814/19-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ 2006-2013-ΦΟΡ ΕΤΟΣ 2014
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 812/19-04-2018 Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 4 Ν.2523/1997