Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1525/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1527/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1526/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1523/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1522/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1524/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1518/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1521/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1520/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1519/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1515/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1517/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1516/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1512/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1514/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1513/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1510/28-07-2017 ΚΒΣ
28-07-2017 28-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1511/28-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-07-2017 25-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1507/25-07-2017 ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
25-07-2017 25-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1509/25-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-07-2017 25-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1508/25-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-07-2017 25-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1502/25-07-2017 ΠΡ. Φ.Π.Α. (Άρ. 4 Ν.2523/1997)
25-07-2017 25-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1506/25-07-2017 ΦΠΑ
25-07-2017 25-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1505/25-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-07-2017 25-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1504/25-07-2017 ΚΒΣ
25-07-2017 25-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1503/25-07-2017 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.12 Ν.1882/90
24-07-2017 24-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1500/24-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Α.Π. & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
24-07-2017 24-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1501/24-07-2017 Ε.Τ.Α.Κ.
24-07-2017 24-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1499/24-07-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α. –ΦΜΑΠ- ΕΤΑΚ-ΦΑΠ- ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΚΒΣ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1498/21-07-2017 ΠΕΠ ΚΒΣ.2003-2009, ΠΕΠ ΑΡ 54 2016, Φ.Ε. ΟΙΚ. ΕΤΗ 2004-2010, ΦΜΥ 2004
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1494/21-07-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1497/21-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1496/21-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1495/21-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1493/21-07-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- Κ.ΒΣ. –Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/1997
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1492/21-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1490/21-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1491/21-07-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1485/21-07-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1489/21-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1488/21-07-2017 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1487/21-07-2017 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1486/21-07-2017 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1482/21-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ ΚΒΣ ΚΦΔ
21-07-2017 21-07-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1484/21-07-2017 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000) - ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ Ν.2523/1997) - ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ Φ.Π.Α. (ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 ΤΟΥ Ν.1882/1990)
21-07-2017 21-07-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1483/21-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) - Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000) - ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘ. 6 ΠΑΡΑΓ. 1 Ν.2523/1997)
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1480/21-07-2017 ΠΡ. Κ.Β.Σ. (Άρ. 7 παρ. 3 & 5 Ν.4337/15)
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1481/21-07-2017 ΚΒΣ
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1476/20-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1477/20-07-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - Φ.Μ.Υ.