Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 612/13-03-2018 ΚΒΣ- ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 609/13-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 611/13-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 610/13-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 607/13-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 608/13-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 605/13-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 606/13-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 603/13-03-2018 ΦΜΑΠ ΕΤΩΝ 1999-2007
13-03-2018 13-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 604/13-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ Ν.1809/1988
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 601/13-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 602/13-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ - ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 600/12-3-2018 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 597/12-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 599/12-3-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 598/12-3-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 595/12-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
12-03-2018 12-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 596/12-03-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 594/9-3-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 591/09-03-2018 Κ.Β.Σ. Π.Δ.186/1992 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2238/1994 - Φ.Π.Α. Ν.2859 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 593/09-03-2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου Εισοδήματος
09-03-2018 09-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 592/09-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ Ν.2523/1997
09-03-2018 09-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 590/09-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-03-2018 08-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 586/08-03-2018 Φ.M.A.
08-03-2018 08-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 589/08-03-2018 Φ.M.A.
08-03-2018 08-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 588/08-03-2018 Φ.M.A.
08-03-2018 08-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 587/08-03-2018 Φ.M.A.
08-03-2018 08-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 584/08-03-2018 Φ.M.A.
08-03-2018 08-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 585/08-03-2018 Φ.M.A.
08-03-2018 08-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 581/08-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – Ν.3601/2007
08-03-2018 08-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 583/08-03-2018 Φ.M.A.
08-03-2018 08-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 582/08-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – Ν.3601/2007
08-03-2018 08-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 577/08-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΣΤΕ 1853/2015
08-03-2018 08-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 580/08-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – Ν.3601/2007
08-03-2018 08-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 579/08-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – Ν.3601/2007
08-03-2018 08-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 578/08-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – Ν.3601/2007
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 562/07-03-2018 ΦΜA
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 563/07-03-2018 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 575/07-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 576/07-03-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΧΡΗΣΗ 2012
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 573/07-03-2018 Φ.Ε. ΟΙΚ ΕΤΗ 2008-2012 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 574/07-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 571/07-03-2018 ΦΑΠ 2010-2013, ΕΝΦΙΑ 2014-2016
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 572/07-03-2018 ΕΝΦΙΑ 2014-2017
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 569/07-03-2018 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 570/07-03-2018 ΑΤΟΜ ΕΙΔΟΠ ΧΡΕΩΝ, ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2012-201
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 567/07-03-2018 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 568/07-03-2018 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 566/07-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΜ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 565/07-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ