Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 363/29-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 362/29-01-2018 Φ.Π.Α. – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 359/29-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ )
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 360/29-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΡΘ. 30-34 Ν. 4172/2013 (ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 357/29-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 358/29-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ , Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. (ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ )
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 355/29-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2018 29-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 356/29-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ / ΚΒΣ / ΚΦΔ / ΦΠΑ / Πρόστιμο ΦΠΑ / Άρθρο 8 §12 Ν.1882/1990 – Παραγραφή, Συμπληρωματικά στοιχεία, Μη υποβολή δηλώσεων
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 354/26-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ Φ.Π.Α. . Κ.Β.Σ.
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 353/26-01-2018 Φ.Α.Π.
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 352/26-01-2018 Φ.Α.Π.
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 349/26-01-2018 ΕΝΦΙΑ
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 351/26-01-2018 Φ.Α.Π.
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 350/26-01-2018 Φ.Α.Π.
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 347/26-01-2018 Φ.Ε. 2016 ΤΥΠΑΤΕ
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 348/26-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 343/26-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 346/26-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 345/26-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 344/26-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 342/26-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 341/26-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 337/26-01-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 340/26-01-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 339/26-01-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 338/26-01-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 335/26-01-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 336/26-01-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 332/26-01-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 334/26-01-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ 2007-2009
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 333/26-01-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 330/26-01-2018 ΤΑΚΤΙΚΟΣ--ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ- ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
26-01-2018 26-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 331/26-01-2018 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 328/24-01-2018 ΕΝΦΙΑ
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 329/24-01-2018 ΕΝΦΙΑ
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 327/24-01-2018 ΕΝΦΙΑ
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 326/24-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 324/24-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 325/24-01-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 323/24-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 322/24-01-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ (ΑΡ. 7, Παρ.3 και 5 του Ν.4337/2015)
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 320/24-01-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ (ΑΡ. 7, Παρ.3 και 5 του Ν.4337/2015)
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 321/24-01-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ (ΑΡ. 7, Παρ.3 και 5 του Ν.4337/2015)
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 319/24-01-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ (ΑΡ. 7, Παρ.3 και 5 του Ν.4337/2015)
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 318/24-01-2018 Φ.Ε. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 316/24-01-2018 Φ.Ε.
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 317/24-01-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 314/24-01-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 315/24-01-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
24-01-2018 24-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 313/24-01-2018 ΕΝΦΙΑ 2017