Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 813/19-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 810/19-04-2018 Φ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 811/19-04-2018 Φ.Π.Α. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΠΑ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 808/19-04-2018 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΠΟ ΠΡΟ’Ι΄ΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 809/19-04-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΥΣ.
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 807/19-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΧΡΗΣΕΙΣ 2006-2011
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 805/17-04-2018 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 806/17-04-2018 Φ.Π.Α.
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 804/17-04-2018 ΚΒΣ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 803/17-04-2018 Εισόδημα-Αναπηρία
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 801/16-04-2018 Φ.Π.Α. ΕΙΚΟΝΙΚΑ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 802/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – K.B.Σ.
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 799/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 800/16-04-2018 Κ.Β.Σ. ΕΙΚΟΝΙΚΑ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 797/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΚΦΔ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 798/16-04-2018 Αρνητική απάντηση σε αίτηση διατήρησης φορολογικής κατοικίας
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 796/16-04-2018 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. – ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ (Φ.Μ.Υ. – ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ) – Ε.Τ.Α.Κ.
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 793/12-04-2018 Φ.Π.Α
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 795/12-04-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 794/12-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α αρ 79 του Ν.4472/17
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 791/12-04-2018 Κ.Β.Σ.
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 792/12-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 789/12-04-2018 Εισόδημα-Αναπηρία
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 790/12-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 787/12-04-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 788/12-04-2018 Κ.Β.Σ.
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 785/12-04-2018 Μεταφορά φορολογικής κατοικίας
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 786/12-04-2018 Ατομική Ειδοποίηση
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 784/12-04-2018 Μεταφορά φορολογικής κατοικίας
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 781/11-4-2018 Κ.Φ.Δ.
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 783/11-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 782/11-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – (Ν.4446/2016)
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 780/11-04-2018 ΦΠΑ –VIES -ΧΡΗΣΗ 2011
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 778/10-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 779/10-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 777/10-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 775/10-04-2018 Φ.Π.Α.
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 776/10-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 773/10-04-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 774/10-04-2018 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ ΠΡΑΞΗ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 771/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 772/10-04-2018 K.Φ.Δ. – ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 770/10-04-2018 Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 768/10-04-2018 Κ.Β.Σ. - ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 769/10-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
10-04-2018 10-04-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 766/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Φ.Δ. (άρθ. 54 και άρθ. 58Α παρ. 1 του Ν.4174/2013 και άρθρο 13Α του Ν.2523/1997)
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 767/10-04-2018 Φ.Μ.Α. – ΑΡΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 764/10-04-2018 ΦΜΑΠ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 765/10-04-2018 EΙΣΟΔΗΜΑ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 762/10-04-2018 Μεταφορά φορολογικής κατοικίας