Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-01-2018 16-01-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 163/16-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Ν.4223/2013)
16-01-2018 16-01-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 160/16-01-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
16-01-2018 16-01-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 159/16-01-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
16-01-2018 16-01-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 161/16-01-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
16-01-2018 16-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 156/16-01-2018 ΦΠΑ-ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΠΟΛ 1037/2005-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
16-01-2018 16-01-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 158/16-01-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012 ΠΑΡΑΓ. Ε ΥΠΟΠΑΡΑΓ. Ε.1.)
16-01-2018 16-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 157/16-01-2018 ΦΠΑ-ΤΑΚΤΙΚΟΣ-ΠΟΛ 1037/2005-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
16-01-2018 16-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 154/16-01-2018 ΦΠΑ-ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
16-01-2018 16-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 155/16-01-2018 ΦΠΑ-ΤΑΚΤΙΚΟΣ-ΠΟΛ 1037/2005-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
15-01-2018 15-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 153/15-01-2018 Φ.Ε. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
15-01-2018 15-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 150/15-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ)
15-01-2018 15-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 152/15-01-2018 Φ.Ε. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013
15-01-2018 15-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 151/15-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
15-01-2018 15-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 147/15-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ)
15-01-2018 15-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 149/15-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ)
15-01-2018 15-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 148/15-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ)
15-01-2018 15-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 143/15-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
15-01-2018 15-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 146/15-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ)
15-01-2018 15-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 145/15-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ)
15-01-2018 15-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 144/15-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ)
15-01-2018 15-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 142/15-01-2018 ΚΒΣ – Εικονικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές
12-01-2018 12-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 138/12-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-01-2018 12-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 141/12-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-01-2018 12-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140/12-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-01-2018 12-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 139/12-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2018 11-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 135/11-01-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/13
11-01-2018 11-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 137/11-01-2018 Ε9 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
11-01-2018 11-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 136/11-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
11-01-2018 11-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 132/11-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2018 11-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 134/11-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2018 11-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 133/11-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2018 11-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 129/11-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2018 11-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 131/11-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2018 11-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 130/11-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2018 11-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 126/11-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2018 11-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 128/11-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2018 11-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 127/11-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2018 11-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 125/11-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2018 10-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 124/10-01-2018 Φ.Ε ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
10-01-2018 10-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 121/10-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
10-01-2018 10-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 123/10-01-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
10-01-2018 10-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 122/10-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
10-01-2018 10-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 118/10-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
10-01-2018 10-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 120/10-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
10-01-2018 10-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 119/10-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
10-01-2018 10-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 116/10-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
10-01-2018 10-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 117/10-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2018 10-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 114/10-01-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
10-01-2018 10-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 115/10-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 113/09-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ