Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2178/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2173/10-11-2017 Φ.Ε. οικ. 2006-2010
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2176/10-11-2017 Φ.Ε. οικ. 2013
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2175/10-11-2017 Φ.Ε. οικ. 2000-2004
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2174/10-11-2017 Φ.Ε. ΟΙΚ. ΕΤH 2008-2012
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2168/10-11-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2172/10-11-2017 Φ.Ε. οικ. 2013
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2171/10-11-2017 Φ.Ε. οικ. 2013
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2170/10-11-2017 Φ.Ε. ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2005, ΦΠΑ 2004
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2169/10-11-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2163/10-11-2017 Πρόστιμο αρ. 54 - ΚΦΔ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2167/10-11-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2166/10-11-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2165/10-11-2017 ΔΩΡΕΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2164/10-11-2017 Πρόστιμο αρ. 54 - ΚΦΔ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2159/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ ΚΒΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2162/10-11-2017 Πρόστιμο αρ. 54 - ΚΦΔ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2161/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ ΚΒΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2160/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ ΚΒΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2156/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2158/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2157/10-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58Α ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2155/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ – ΦΠΑ
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2153/09-11-2017 Φ.Π.Α.
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2154/09-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2150/09-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2152/09-11-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2151/09-11-2017 Φ.Π.Α.
08-11-2017 08-11-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2146/08-11-2017 Φ.Ε.Φ.Π. (Ν.2238/1994)
08-11-2017 08-11-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2149/08-11-2017 Φ.Ε.Φ.Π. (Ν.2238/1994)
08-11-2017 08-11-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2148/08-11-2017 Φ.Ε.Φ.Π. (Ν.2238/1994)
08-11-2017 08-11-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2147/08-11-2017 Φ.Ε.Φ.Π. (Ν.2238/1994)
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2144/07-11-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ 2015
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2145/7-11-2017 Κ.Β.Σ.
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2142/7-11-2017 ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2143/07-11-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ 2014
06-11-2017 06-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2139/6-11-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
06-11-2017 06-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2141/6-11-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
06-11-2017 06-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2140/6-11-2017 Ε.Λ.Π.
06-11-2017 06-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2138/6-11-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
03-11-2017 03-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2136/03-11-2017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν. 2515/1997-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
03-11-2017 03-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2137/3-11-2017 ΦΜΑ
03-11-2017 03-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2132/03-11-2017 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
03-11-2017 03-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2135/03-11-2017 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
03-11-2017 03-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2134/03-11-2017 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΒΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
03-11-2017 03-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2133/03-11-2017 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
03-11-2017 03-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2127/03-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/13
03-11-2017 03-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2130/03-11-2017 ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
03-11-2017 03-11-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2129/03-11-2017 Φ.Ε.Φ.Π. (Ν.2238/1994)
03-11-2017 03-11-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2128/03-11-2017 Φ.Ε.Φ.Π. (Ν.2238/1994)