Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-07-2016 28-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 894/28-7-2016 ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
28-07-2016 28-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 892 / 28-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2016 28-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 896 / 28-7-2016 ΦΠΑ
28-07-2016 28-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 895 / 28-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2016 28-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 892 / 28-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 891 / 27-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 778 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 891 / 27-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 890 / 25-7-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 888 / 25-7-2016 Ε.Λ.Π.
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 889 / 25-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ - Κ.Φ.Α.Σ.
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 887 / 22-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 886 / 22-7-2016 ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97, ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 885 / 22-7-2016 ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97, ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 883 / 21-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 882 / 21-7-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 884 / 21-7-2016 ΚΒΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 881 / 21-7-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 879 / 20-7-2016 ΦΠΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 878 / 20-7-2016 ΦΠΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 880 / 20-7-2016 ΦΠΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 875 / 20-7-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 877 / 20-7-2016 ΦΠΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 876 / 20-7-2016 Κ.Φ.Δ.-Ε.Λ.Π.
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 873 / 20-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994)
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 874 / 20-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 859 / 19-7-2016 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000)
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 861 / 19-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α. (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ Ν.2523/1997)
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 860 / 19-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994)
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 864 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 871 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 867 / 19-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν.2238/1994
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 866 / 19-7-2016 ΑΤΥΠΗ ΔΩΡΕΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 865 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 865 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 871 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 867 / 19-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν.2238/1994
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 866 / 19-7-2016 ΑΤΥΠΗ ΔΩΡΕΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 864 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 869 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 872 / 19-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 870 / 19-7-2016 Κατηγορία Φόρου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 858 / 19-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 868 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 863 / 19-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 862 / 19-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 851/18-07-2016 Φ.Π.Α.
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 852/18-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 856 / 18-7-2016 ΑΡΘΡΟ 54 Ν. 4174/13
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 857 / 18-7-2016 N.4308/2014