Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-12-2017 18-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2440/18-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2017 18-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2438/18-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2017 18-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2437/18-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2017 18-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2436/18-12-2017 Φ.Ε. ΟΙΚ 2004, ΦΠΑ , ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ 2003
18-12-2017 18-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2435/18-12-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-12-2017 18-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2434/18-12-2017 Φ.Ε. 2016
18-12-2017 18-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2432/18-12-2017 Φ.Ε. 2016
18-12-2017 18-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2433/18-12-2017 Φ.Ε. 2016
18-12-2017 18-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2431/18-12-2017 Φ.Ε. 2016
18-12-2017 18-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2430/18-12-2017 Φ.Ε. 2016
18-12-2017 18-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2429/18-12-2017 ΔΩΡΕΑ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2416/15-12-2017 Κ.Β.Σ.
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2415/15-12-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2414/15-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2413/15-12-2017 ΦΠΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/1997- ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2411/15-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2412/15-12-2017 Φ.Ε. 1998
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2410/15-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2409/15-12-2017 Κ.Β.Σ.
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2408/15-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2407/15-12-2017 ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΒΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ 2005
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2406/15-12-2017 ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΚΒΣ 2008-2010
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2404/15-12-2017 EΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2405/15-12-2017 ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΚΒΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ 2009
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2403/15-12-2017 Πρόστιμο άρθρου 58Α§1 του ν. 4174/2013
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2402/15-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2401/15-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2400/12-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2397/12-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2399/12-12-2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2398/12-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2396/12-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2394/12-12-2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2395/12-12-2017 Κ.Φ.Δ.
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2392/12-12-2017 Κ.Φ.Δ.
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2393/12-12-2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2390/12-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2391/12-12-2017 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2387/12-12-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2389/12-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2388/12-12-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2385/12-12-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2386/12-12-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2384/11-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2382/11-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2383/11-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2380/11-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2381/11-12-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2379/11-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2378/11-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ