Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2508/21-12-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2506/21-12-2017 Φ.Π.Α.
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2504/21-12-2017 ΦΑΠ – ΕΝΦΙΑ (Ν.4446/2016)
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2505/21-12-2017 EΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2503/21-12-2017 ΚΒΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2502/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ – ΦΠΑ – ΚΦΔ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2501/21-12-2017 ΦMA
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2500/21-12-2017 ΦΟΡ.ΓΟΝ.ΠΑΡΟΧΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2499/21-12-2017 ΦΟΡ.ΓΟΝ.ΠΑΡΟΧΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2498/21-12-2017 ΦΟΡ.ΓΟΝ.ΠΑΡΟΧΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2497/21-12-2017 ΦΟΡ.ΓΟΝ.ΠΑΡΟΧΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2496/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2495/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2494/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2540/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2539/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2537/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2538/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2536/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2534/21-12-2017 ΚΦΔ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 2014
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2535/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2533/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ-ΑΡΘΡ 48 ΠΑΡ 3 Ν. 2238/1994
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2532/21-12-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2531/21-12-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2530/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2529/21-12-2017 Φ.Ε. ΟΙΚ ΕΤΗ 2001-2006
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2528/21-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2527/21-12-2017 Φ.Ε. ΟΙΚ ΕΤΗ 2001-2006
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2526/21-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2525/21-12-2017 Φ.Ε. 2016
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2524/21-12-2017 Φ.Ε. ΟΙΚ ΕΤΗ 1998-2005
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2523/21-12-2017 Φ.Ε. ΟΙΚ ΕΤΗ 2002-2008
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2522/21-12-2017 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2016
21-12-2017 21-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2521/21-12-2017 ΚΒΣ ΕΙΚΟΝΙΚΑ 2001
20-12-2017 20-12-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2492/20-12-2017 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2493/20-12-2017 Κ.Β.Σ.
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2490/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΥΠΑΤΕ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2491/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2487/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΥΠΑΤΕ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2489/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΥΠΑΤΕ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2488/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2486/20-12-2017 ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
20-12-2017 20-12-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2485/20-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
20-12-2017 20-12-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2484/20-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
20-12-2017 20-12-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2483/20-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58Α ΠΑΡΑΓ. 1 ΤΟΥ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2481/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2482/18-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2480/20-12-2017 EΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2478/20-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2017 20-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2479/20-12-2017 EΙΣΟΔΗΜΑ