Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 854 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 855 / 18-7-2016 ΦΠΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 853 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 853 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 838 / 15-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 841 / 15-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 840 / 15-7-2016 ΦΠΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 839 / 15-7-2016 ΦΠΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 841 / 15-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 838 / 15-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 840 / 15-7-2016 ΦΠΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 839 / 15-7-2016 ΦΠΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
14-07-2016 14-07-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 837/14-07-2016 Κ.Β.Σ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ
14-07-2016 14-07-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 835/14-07-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
14-07-2016 14-07-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 836/14-07-2016 Φ.Π.Α. & ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 843 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 845 / 14-7-2016 ΕΝΦΙΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 844 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 829 / 14-7-2016 ΚΒΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 832 / 14-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 831 / 14-7-2016 ΦΠΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 830 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 833 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 850 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 842 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 834 / 14-7-2016 ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.2523/97
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 850 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 833 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 842 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 834 / 14-7-2016 ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.2523/97
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 847 / 14-7-2016 Κατηγορία Φόρου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 849 / 14-7-2016 Κατηγορία Φόρου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 848 / 14-7-2016 Κατηγορία Φόρου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 846 / 14-7-2016 Κατηγορία Φόρου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 825 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 828 / 13-7-2016 ΚΒΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 827 / 13-7-2016 ΦΠΑ-ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 826 / 13-7-2016 ΦΠΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 822 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 824 / 13-7-2016 ΚΒΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 823 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 818 / 13-7-2016 ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 819 / 13-7-2016 ΕΤΑΚ - ΦΑΠ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 818 / 13-7-2016 ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 819 / 13-7-2016 ΕΤΑΚ - ΦΑΠ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 820 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 821 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 816 / 13-7-2016 K.B.Σ.
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 817 / 13-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
12-07-2016 12-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 812/12-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ / Φ.Π.Α. / ΠΡ. Φ.Π.Α. ΑΡ. 6