Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 847/27-03-2017 ΚΒΣ
24-03-2017 24-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 825/24-03-2017 Φ.Μ.Α.
24-03-2017 24-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 826/24-03-2017 Φ.Ε.
24-03-2017 24-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 823/24-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-03-2017 24-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 824/24-03-2017 Φ.Μ.Α.Π.
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 822/23-03-2017 ΠΕΠ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Ε2 2016
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 819/23-03-2017 ΚΒΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 820/23-03-2017 ΑΡΘΡΟ 6 Ν 2523/97-ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 818/23-03-2017 ΦΠΑ-ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 821/23-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 815/22-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 54 Ν. 4174/13
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 817/22-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 816/22-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 814/22-03-2017 ΚΒΣ – Φ.Ε. – Φ.Π.Α. –Φ.Μ.Α.Π.
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 813/22-03-2017 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 786/21-3-2017 Ε.Λ.Π.
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 811/21-03-2017 Φ.Ε. – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 812/21-03-2017 ΦΑΠ
21-03-2017 21-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 787/21-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 800/20-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡ. 6 Ν.2523/1997
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 801/20-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 7 (παρ. 3 & 5), Ν.4337/2015
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 799/20-03-2017 Φ.Π.Α.
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 798/20-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 7 (παρ. 3 & 5), Ν.4337/2015
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 797/20-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡ. 6 Ν.2523/1997
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 793/20-03-2017 ΠΕΠ ΦΠΑ 2008
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 796/20-03-2017 Φ.Π.Α.
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 795/20-03-2017 ΠΕΠ ΦΠΑ 2007
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 794/20-03-2017 ΠΕΠ ΦΠΑ 2005
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 788/20-03-2017 ΦΠΑ 2006
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 792/20-03-2017 ΦΠΑ 2006
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 791/20-03-2017 ΦΠΑ 2008
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 790/20-03-2017 ΦΠΑ 2007
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 789/20-03-2017 ΦΠΑ 2005
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 785/20-3-2017 Κ.Β.Σ. – ΦΠΑ – ΑΡΘΡΟ 4 Ν.2523/97
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 784/20-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – αρ.6 Ν.2523/97
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 810/20-03-2017 Κ.Φ.Δ.
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 780/20-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 783/20-03-2017 Φ.Π.Α.
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 782/20-03-2017 Κ.Β.Σ.
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 781/20-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 777/20-03-2017 Κ.Β.Σ.
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 779/20-03-2017 Φ.Π.Α.
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 778/20-03-2017 Φ.Π.Α.
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 774/20-03-2017 ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/1997
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 776/20-03-2017 Κ.Β.Σ.
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 775/20-03-2017 ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/1997
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 771/20-03-2017 ΚΒΣ
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 773/20-03-2017 ΦΠΑ
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 772/20-03-2017 ΦΠΑ
20-03-2017 20-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 768/20-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97