Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 763/10-04-2018 EΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 759/03-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ - ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 761/3-4-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 760/3-4-2018 Κ.Β.Σ.
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 758/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 6 Ν. 2523/1997 (ΦΠΑ)
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 756/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 757/03-04-2018 ΦΠΑ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 754/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 755/03-04-2018 ΚΒΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 752/03-04-2018 ΚΒΣ-ΚΦΔ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 753/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 751/03-04-2018 Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ (Άρθρου 54 του Ν.4337/2015)
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 749/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 750/03-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, Φ.Π.Α., ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ (ΤΡΙΤΩΝ)
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 748/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 747/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 746/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 744/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 745/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 742/2-04-2018 Φ.Ε. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 743/2-04-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 2006-2010
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 741/2-04-2018 ΕΝΦΙΑ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 740/2-04-2018 Φ.Ε. οικ. έτος 2011
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 738/02-04-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 739/02-04-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 736/02-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ - ΧΡΗΣΗ 2009
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 737/02-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ - ΧΡΗΣΗ 2013
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 734/2-4-2018 ΜΗΤΡΩΟ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 735/02-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΧΡΗΣΗ 2008
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 733/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ (Άρθρου 58Α παρ. 1 του Ν.4174/2013 & Ν.4410/2016) - ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΠ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 731/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 732/02-04-2018 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 730/02-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -Φ.Π.Α
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 729/02-04-2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 728/02-04-2018 Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθείσας Οφειλής
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 727/02-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 726/02-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 724/02-04-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 725/02-04-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 723/02-04-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 722/02-04-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 721/02-04-2018 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 719/02-04-2018 ΠΡOΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 7§§3,5 Ν.4337/15 - ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 720/02-04-2018 Φ.Α.Π.
02-04-2018 02-04-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 717/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 παράγρ. 1 περίπτ. η) και παράγρ. 2 περίπτ. ε) του Ν.4174/2013)
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 718/02-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
02-04-2018 02-04-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 715/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Α.Σ. ΚΑΙ Ν.1809/1988 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2013 – 31/12/2013)
02-04-2018 02-04-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 716/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (άρθρο 58Α παράγραφος 1 του Ν.4174/2013)
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 712/02-04-2018 EΙΣΟΔΗΜΑ- Φ.Π.Α.
02-04-2018 02-04-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 713/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 παράγρ. 1 περίπτ. η) και παράγρ. 2 περίπτ. ε) του Ν.4174/2013)