Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1022/16.09.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1020/16.09.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1050/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1014/16-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1019/16.09.16 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.2323/97
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1018/16.09.16 ΚΒΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1035/16-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α. , ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1015/16-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1012/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1017/16.09.16 ΚΒΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1013/16-09-2016 Κ.Β.Σ.
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1038/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1036/16-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α. , ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1016/16-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1021/16.09.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1041/16-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1040/16-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1039/16-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1034/16-09-2016 Κ.Β.Σ., Κ.Φ.Δ., Φ.Π.Α. και ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1033/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ.
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1032/16-09-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1043/16-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1042/16-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1048/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1049/16-09-2016 ΦΠΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1011/16-9-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1047/16-09-2016 ΚΒΣ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1046/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1045/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1044/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1008/15-09-2016 Κ.Β.Σ., ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α. και ΠΡ. Φ.Π.Α. (ΑΡ. 6 Ν.2523/97)
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1009/15.09.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1010/15.09.16 ΕΕΤΗΔΕ - EETA
14-09-2016 14-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1007/14-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚ.ΠΡΟΣΔΙΟΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1005/14-09-2016 ΦΠΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1006/14-09-2016 ΦΠΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1001/14-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1004/14-09-2016 ΠΕΠ ΚΒΣ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1003/14-09-2016 ΠΕΠ ΚΒΣ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1002/14-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 999 / 14-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1000/14-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 998/13-09-2016 ΠΕΠ ΚΒΣ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 997/13-09-2016 ΦΠΑ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 993/13-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ν. 4174/13
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 996/13-09-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 995/13-09-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
13-09-2016 13-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 994/13-09-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 977/12-09-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΠΑ, ΠΕΠ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 955/12-9-2016 Κ.Β.Σ., ΕΙΣΟΔΗΜΑ , Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 ν. 2523/97