Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1500/12-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1516/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1515/12-12-2016 ΚΒΣ, Φ.Ε, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ.6, - ΠΤΩΧΕΥΣΗ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1514/12-12-2016 ΚΒΣ, Φ.Ε, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ.6, - ΠΤΩΧΕΥΣΗ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1513/12-12-2016 ΚΒΣ, Φ.Ε, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ.6, - ΠΤΩΧΕΥΣΗ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1531/12-12-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1535/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97, ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 2523/97
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1533/12-12-2016 Φ.Π.Α.
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1532/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1534/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1520/12-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12-12-2016 12-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1523/12-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
12-12-2016 12-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1522/12-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
12-12-2016 12-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1521/12-12-2016 Φ.Π.Α.
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1511/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α.
12-12-2016 12-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1519/12-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
12-12-2016 12-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1518/12-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1517/12-12-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1512/12-12-2016 K.B.Σ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6 ν. 2523/97, EKTAKTH ΕΙΣΦΟΡΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1510/12-12-2016 K.B.Σ., Φ.Π.Α. , ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1504/9-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1503/09-12-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1498/08-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1502/8-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1501/8-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1499/08-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
07-12-2016 07-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1496/07.12.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2016 07-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1497/07.12.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1495/06-12-2016 Κ.Φ.Δ.
06-12-2016 06-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1494/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
06-12-2016 06-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1493/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
06-12-2016 06-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1492/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
06-12-2016 06-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1491/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1488/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1487/05-12-2016 Κ.Β.Σ.
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1475/05.12.2016 ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1474/05.12.2016 ΦΠΑ.
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1472/05.12.2016 ΚΒΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1473/05.12.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1471/05.12.2016 ΑΡΘΡΟ 62 Ν.4174/13,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ.
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1490/05-12-2016 ΕΙΣOΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1489/05-12-2016 ΕΙΣOΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1479/05-12-2016 Κ.Β.Σ.
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1482/5-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΆΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97, ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1480/5-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1476/05-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – ΑΡΘΡΟ 6
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1478/05-12-2016 Φ.Π.Α.
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1477/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1481/05-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1483/05-12-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ