Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2027/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-10-2017 05-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2025/05-10-2017 Κ.Φ.Δ.
05-10-2017 05-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2026/05-10-2017 Κ.Φ.Δ.
05-10-2017 05-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2022/05-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-10-2017 05-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2024/05-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-10-2017 05-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2023/05-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-10-2017 05-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2021/05-10-2017 Φ.Μ.Α.
05-10-2017 05-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2020/05-10-2017 Φ.Μ.Α.
05-10-2017 05-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2018/05-10-2017 Φ.Μ.Α.
05-10-2017 05-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2019/05-10-2017 Φ.Μ.Α.
05-10-2017 05-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2017/05-10-2017 Φ.Μ.Α.
05-10-2017 05-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2016/05-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2013/02-10-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2015/02-10-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2014/02-10-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2010/02-10-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2011
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2012/02-10-2017 ΚΒΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ 2007-2008
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2011/02-10-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2011
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2006/02-10-2017 ΦΜΥ
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2009/02-10-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2011
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2008/02-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2007/02-10-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2011
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2004/02-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2005/02-10-2017 Φ.Ε. ΟΙΚ ΕΤΗ 2011-2013 (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ)
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2002/02-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2003/02-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., ΠΡ. Φ.Π.Α. (ΑΡ. 6 Ν.2523/97 / ΑΡ. 55 Ν.4174/2013), Κ.Β.Σ.
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1999/02-10-2017 ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2003 - 2006
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2001/02-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2000/02-10-2017 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΒΣ ΕΙΚΟΝΙΚΑ 2010
02-10-2017 02-10-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1996/02-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1998/2-10-2017 Κ.Φ.Δ.
02-10-2017 02-10-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1997/02-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1992/02-10-2017 ΔΩΡΕΑ
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1995/02-10-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1994/02-10-2017 ΕΕΤΗΔΕ
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1993/02-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1990/02-10-2017 Φ.Μ.Α.
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1991/02-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1988/29-09-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1987/29-09-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1986/29-09-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/1997 - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1985/29-09-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/1997 - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1984/29-09-17 Φ.Π.Α. - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1983/29-09-17 Φ.Π.Α. - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1982/29-09-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1981/29-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜO ΚΒΣ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1980/29-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜO ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 35§3 & 36§2 ΤΟΥ Ν. 2238/94
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1979/29-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜO ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 35§3 & 36§2 ΤΟΥ Ν. 2238/94
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1977/29-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜO ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 35§3 & 36§2 ΤΟΥ Ν. 2238/94
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1978/29-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜO ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 35§3 & 36§2 ΤΟΥ Ν. 2238/94