Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-04-2018 02-04-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 713/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 παράγρ. 1 περίπτ. η) και παράγρ. 2 περίπτ. ε) του Ν.4174/2013)
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 710/02-04-2018 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 711/02-04-2018 Φ.Π.Α.
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 709/02-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 708/30-3-2018 Κ.Φ.Δ.
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 706/30-3-2018 ΑΡΘΡΟ 6 ν.2523/97
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 707/30-3-2018 ΑΡΘΡΟ 6 ν.2523/97
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 705/30-3-2018 Φ.Π.Α.
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 703/30-3-2018 Φ.Π.Α.
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 704/30-3-2018 Φ.Π.Α.
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 701/23-3-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 702/23-3-2018 Κ.Φ.Δ.
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 699/23-3-2018 Κ.Β.Σ. - Κ.Φ.Δ.
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 700/23-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΑΡ. 6 Ν.2523/97
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 698/23-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Ε. 2015
23-03-2018 23-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 697/23-03-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. 3796/2009
23-03-2018 23-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 696/23-03-2018 Φ.Μ.Υ.
23-03-2018 23-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 694/23-03-2018 Φ.Μ.Υ.
23-03-2018 23-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 695/23-03-2018 ΕΤΑΚ
23-03-2018 23-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 693/23-03-2018 Φ.Π.Α.
23-03-2018 23-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 692/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2018 23-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 690/23-03-2018 Τέλη Χαρτοσήμου Ν.Π.Δ.Δ. (Ιερού Ναού)
23-03-2018 23-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 691/23-03-2018 Κ.Β.Σ.
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 687/23-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Ε. 2015
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 689/23-03-2018 Φορολογία εισοδήματος οικ. έτη 2008-2009, Έκτακτης εισφοράς χρήση 2007 του ν. 3758/2009
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 688/23-03-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 685/23-03-2018 ΕΝΦΙΑ 2014,2015
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 686/23-03-2018 ΕΝΦΙΑ 2015
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 683/22-3-2018 Κ.Β.Σ. - Κ.Φ.Δ.
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 684/22-3-2018 Κ.Φ.Δ.
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 682/22-3-2018 Ε.Λ.Π. – Κ.Φ.Δ.
22-03-2018 22-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 680/22-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 παράγρ. 1 περίπτ. α) και παράγρ. 2 περίπτ. α) του Ν.4174/2013)
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 681/22-3-2018 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-03-2018 22-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 678/22-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 παράγρ. 1 περίπτ. α) και παράγρ. 2 περίπτ. α) του Ν.4174/2013)
22-03-2018 22-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 679/22-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013)
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 676/22-03-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 677/22-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58Α ΤΟΥ Ν. 4174/2013
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 674/22-03-2018 ATOMIKΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 675/22-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 672/22-03-2018 Κ.Φ.Δ.
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 673/22-03-2018 Κ.Φ.Δ.
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 671/22-03-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 670/22-03-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 668/22-03-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 669/22-03-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 662/21-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2010-2011 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 663/21-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ 2012 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 660/21-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΧΡΗΣΗ 2011 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 661/21-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΧΡΗΣΗ 2012 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 659/21-03-2018 ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/1997 ΧΡΗΣΗ 2012 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ