Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 111/09-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 112/09-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 106/09-01-2018 ΚΒΣ-ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ-ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚ. ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 110/9-1-2018 Κ.Φ.Δ.
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 109/9-1-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 108/09-01-2018 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΟΣ-ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 107/09-01-2018 Ε.Τ.ΑΚ-ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΠΟΛ 1072/2011-ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 105/09-01-2018 ΦΠΑ-ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ-ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚ. ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 104/09-01-2018 ΦΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ –ΤΑΚΤΙΚΟΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 102/09-01-2018 ΦΠΑ-ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 103/09-01-2018 ΦΠΑ-ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 100/09-01-2018 ΦΠΑ -ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 101/09-01-2018 ΦΠΑ -ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 99/09-01-2018 ΦΠΑ -ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 97/09-01-2018 ΦΠΑ -ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 98/09-01-2018 ΦΠΑ -ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 96/9-1-2018 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 94/9-1-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 95/9-1-2018 Κ.Φ.Δ.
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 92/9-1-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 93/9-1-2018 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 91/9-1-2018 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 90/9-1-2018 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 89/09-01-2018 ΦΜΑ – Απαράδεκτη – Νομιμοποίηση άσκησης προσφυγής
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 87/09-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ)
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 88/09-01-2018 Πρόστιμο ΦΠΑ – Επανάληψη διαδικασίας
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 85/09-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΑΠ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 86/09-01-2018 ΚΒΣ ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 2005 - 2009
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 83/08-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 84/08-01-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 82/08-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 80/08-01-2018 ΦΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 2017
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 81/08-01-2018 ΦΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 2017
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 78/08-01-2018 ΦΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 2017
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 79/08-01-2018 ΦΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 2017
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 76/08-01-2018 ΦΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 2017
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 77/08-01-2018 ΦΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 2017
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 75/08-01-2018 ΦΜΑ
04-01-2018 04-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 46/04-01-2018 ΦΜΑ
04-01-2018 04-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 47/04-01-2018 ΦΜΑ
04-01-2018 04-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 45/04-01-2018 ΦΜΑ
04-01-2018 04-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 43/04-01-2018 ΦΜΑ
04-01-2018 04-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 44/04-01-2018 ΦΜΑ
04-01-2018 04-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 40/04-01-2018 ΦΜΑ
04-01-2018 04-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 42/04-01-2018 ΦΜΑ
04-01-2018 04-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 41/04-01-2018 ΦΜΑ
04-01-2018 04-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 38/04-01-2018 ΦΜΑ
04-01-2018 04-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 39/04-01-2018 ΦΜΑ
04-01-2018 04-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 35/04-01-2018 ΦΜΑ
04-01-2018 04-01-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 36/04-01-2018 ΦΜΑ