Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 28/09-01-2017 ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25/09-01-2017 ΚΒΣ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 26/09-01-2017 ΦΠΑ
05-01-2017 05-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 21/05.01.2017 ΦΜΑ
05-01-2017 05-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 19/05.01.2017 ΦΜΑ
05-01-2017 05-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 20/05.01.2017 ΦΜΑ
05-01-2017 05-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 23/05-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2017 05-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 22/05-01-2017 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
05-01-2017 05-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 24/05-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2017 05-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 18/05-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 14/04.01.2017 ΚΒΣ
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10/04-01-2017 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 11/04-01-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. – Π.Ε.Π. Φ.Π.Α. - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 17/04-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 12/04-01-2017 Φ.Π.Α.
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 13/04-01-2017 K.B.Σ. – ΦΠΑ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 16/04-01-2017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 15/4-1-2017 Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α. – ΑΡΘΡΟ 6 ν.2523/97
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 7/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 9/03-01-2017 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 8/03-01-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 05/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 06/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1742/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1741/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1746/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1744/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΠΡΌΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1745/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΠΡΌΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1743/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΠΡΌΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1738/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α.
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1740/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α.
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1739/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α.
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1736/30-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 1809/88
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1737/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1721/29.12.2016 ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/13,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1717/29-12-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1720/29.12.2016 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1719/29.12.2016 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97.
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1718/29.12.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1715/29-12-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1716/29-12-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1734/29-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1731/29-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1728/29-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1730/29-12-2016 ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
29-12-2016 29-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1729/29-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ