Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1485/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1486/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1484/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1463/02-12-2016 Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1459/02-12-2016 ΦΠΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1458/02-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1457/02-12-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1456/02-12-2016 Κ.Β.Σ.
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1455/02-12-2016 Κ.Φ.Δ.
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1462/02-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1469/02-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1468/02-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1461/02-12-2016 Κ.B.Σ.
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1465/02-12-2016 ΦΠΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1470/2-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1467/02-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1466/02-12-2016 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1464/02-12-2016 ΠΕΠ ΑΡ. 62 Ν.4174/2013
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1460/02-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, Φ.Π.Α, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α ΑΡ.6 Ν.2523/97
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1453/01-12-2016 Φ.Π.Α.
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1454/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
29-11-2016 29-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1450/29-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
29-11-2016 29-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1452/29-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
29-11-2016 29-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1451/29-11-2016 Φ.Π.Α.
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1448/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΒΣ, ΦΠΑ, ΆΡΘΡΟ 6 Ν. 2523_97
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1449/29-11-2016 ΚΒΣ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1446/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1447/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΒΣ, ΦΠΑ, ΆΡΘΡΟ 6 Ν. 2523_97
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1443/28-11-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1445/28-11-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3833/2010
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1444/28-11-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3758/2009
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1440/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1442/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1441/28-11-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1437/28-11-2016 ΠΡ. Κ.Β.Σ., ΠΡ. Φ.Π.Α., ΕΙΔ. ΚΥΡΩΣΗ ΑΡ.8 ΠΑΡ. 12 Ν.1882/1990 ΚΑΙ Φ.Π.Α.
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1438/28-11-2016 ΦΠΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1439/28-11-2016 Πρόστιμο ΜΗΤΡΩΟΥ,αρ.4 Ν.2523/97
25-11-2016 25-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1421/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013)
25-11-2016 25-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1422/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013)
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1417/25-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1423/25-11-2015 ΕΕΤΗΔΕ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1431/25-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1424/25-11-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1430/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1434/25-11-2016 ΦΑΠ ΚΑΙ ΕΝ.Φ.Ι.Α.
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1420/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1418/25-11-2016 Κ.Φ.Δ. – ΚΦΑΣ
25-11-2016 25-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1422/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ (άρθ. 54 παρ. 1 περ. θ) παρ. 2 περ. γ) και παρ. 3 Ν.4174/2013 και Ν.4308/2014)
25-11-2016 25-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1421/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ (άρθ. 54 παρ. 1 περ. θ) παρ. 2 περ. γ) και παρ. 3 Ν.4174/2013 και Ν.4308/2014)
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1428/25.11.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ